19 nov. 2014

Göteborg skall borsta och salta stomcykelnätet

I en artikeln i GP läser jag att Göteborgs Stad kommer på försök att borsta och salta stomcykelnätet denna vintern. De hoppas få bort snö och is utan att sprida stora mängder grus.

Hoppas att man satsar på en sopsaltare i Göteborg och andra kommuner. Det finns ingen anledning att vänta facit finns Sopsaltning av cykelvägar - Stockholm.se och Krister Isaksson, bicycling.se hyllar sopsaltaren.

Sopsaltaren i Stockholm.

Sopsaltning av cykelbana i Köpenhamn.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har följt försök i Stockholm och facit finns nu.

Sopsaltning av cykelvägar - Stockholm.se

”Sopsaltade stråken ger högre standard än osaltade cykelvägar”

”Väglagsobservationer visar tydligt att sopsaltningen resulterat i ett bättre väglag än traditionell plogning och sandning. Det har i princip alltid varit barmarksförhållanden på de sopsaltade stråken, även då det varit snö och is på cykelstråk som inte saltats. VTI:s mätningar visar också att friktionen i genomsnitt varit betydligt högre på de sopsaltade stråken jämfört med de stråk som inte saltats.”

Och Trafikverkets säkerhetsdirektör, Claes Tingvall säger till dagbladet att:

“Sandningen av cykelbanor är på väg bort. Det blir allt vanligare med sopsaltning, där snön sopas bort först, och därefter saltar man på banan. Likaså att ta bort löv, som kan vara ett riktigt elände för cyklister.”

Många singelolyckor beror på dåligt underhållna och illa skötta cykelbanor.

Det är bra att de försöker göra något åt det farliga rullgruset och halkan. Men man behöver inte göra några försök, köp en sopsaltare.

Källa: bicycling.se, Sopsaltning av cykelvägar - Stockholm.se, dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar