4 nov. 2014

Enkät om cykelställ i Stockholm

Trafikkontoret i Stockholm har installerat nya cykelställ på Hornsgatan och vill veta vad du tycker om dem. De tre nya cykelställen kallas för Stockholmshagen. De finns sedan augusti utplacerade vid Hornsgatan 45, 68 och 86. Stockholmshagen finns också på flera andra platser i staden.

Att svara på stadens enkät är enkelt och tar drygt 5 minuter. Följ denna länk för att komma till enkäten.

Källa: pilotplatscykel.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar