5 okt. 2016

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor 2016/17

Den allmänna motionstiden 2016/17 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln

Allmänna motionstiden startar vid riksmötets början och pågår till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Det finns en risk att jag har missat någon motion som handlar om cykelfrågor, det har ju kommit in 3415 motioner.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Motion 2016/17:1 Parkeringsskatt av Karin Svensson Smith (MP)

Motion 2016/17:3 Trängselskatten på Lidingöbron av Caroline Szyber (KD)

Motion 2016/17:10 Om- och utbyggnad av väg 153 av Bengt Eliasson (L)

Motion 2016/17:95 Tjänstecykel av Caroline Szyber (KD)

Motion 2016/17:122 Turism och besöksnäring av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion 2016/17:210 Anlägg cykelbana mellan Västerås och Köping av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

Motion 2016/17:203 Infrastruktursatsningar för cykling av Caroline Szyber (KD)

Motion 2016/17:323 Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M)

Motion 2016/17:362 Rättvisare reseavdrag av Rickard Nordin (C)

Motion 2016/17:355 Ljusföroreningar av Rickard Nordin (C)

Motion 2016/17:374 Etablera pilotområde för moderna transportlösningar av Lars Hjälmered (M)

Motion 2016/17:375 Självkörande fordon av Lars Hjälmered (M)

Motion 2016/17:404 Fler obligatoriska schemalagda idrottstimmar i skolan av Jenny Petersson (M)

Motion 2016/17:414 Högersväng vid rödljus av Finn Bengtsson (M)

Motion 2016/17:426 Förstärkt trafikundervisning i grundskolan av Boriana Åberg (M)

Motion 2016/17:445 Reseavdrag av Lotta Finstorp (M)

Motion 2016/17:495 Mer rörelse och idrott i skolan av Gunilla Nordgren (M)

Motion 2016/17:515 Bygg cykelstrada i Stockholms län av Erik Andersson och Erik Ottoson (båda M)

Motion 2016/17:821 Klimat och förnybar energi av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion 2016/17:866 Behovet av ledarhundar för personer med synnedsättning av Ida Karkiainen (S)

Motion 2016/17:913 Rusta upp Europavägarna av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion 2016/17:934 Resenärernas möjlighet att påverka kollektivtrafiken av Pia Nilsson (S)

Motion 2016/17:1017 Cyklistperspektiv på vägarbeten av Karin Enström (M)

Motion 2016/17:1198 Barnfattigdom av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion 2016/17:1219 Premiera miljöfordon av Lars Hjälmered (M)

Motion 2016/17:1266 Ökad kontroll för att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige av Katarina Brännström (M)

Motion 2016/17:1297 Cykelvägar utanför tätorter av Jan Lindholm (MP)

Motion 2016/17:1318 Strategi för mer cykling av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion 2016/17:1531 Stockholm av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion 2016/17:1549 Cyklisters säkerhet av Mikael Cederbratt (M)

Motion 2016/17:1683 Barns cyklande av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion 2016/17:1702 Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)

Motion 2016/17:1737 En aktiv industripolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion 2016/17:1800 Förbättrad expropriationsmöjlighet för nationella och regionala cykelleder av Karin Svensson Smith (MP)

Motion 2016/17:1836 Friskvårdsbidraget av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion 2016/17:1954 Begränsa försäljningen av pyrotekniska varor av Solveig Zander (C)

Motion 2016/17:1986 Transportsnål samhällsplanering av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion 2016/17:2088 Skatteregler för cyklar av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M)

Motion 2016/17:2091 Främja användningen av elcyklar av Edward Riedl (M)

Motion 2016/17:2099 Cykling av Maria Stockhaus (M)

Motion 2016/17:2474 En levande landsbygd av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion 2016/17:2530 Infrastruktur för ett hållbart transportsystem av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)

Motion 2016/17:2531 Transporter för fler jobb och tillväxt av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion 2016/17:2543 Trafikteori och CSN-lån för körkort av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Motion 2016/17:2657 Minska utsläppen från trafiken av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion 2016/17:2697 Dragning av E4 Genom Västernorrland och Västerbotten av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Motion 2016/17:2702 Cykelväg längs E20 av Monica Green m.fl. (S)

Motion 2016/17:3060 Förslag för ökad cyklism i Sverige av Rickard Nordin (C)

Motion 2016/17:3108 Enhetlig moms av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Motion 2016/17:3119 En klimatsmart och jämställd transportinfrastruktur för hela landet av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion 2016/17:3192 En bostadsmarknad med fler bostäder och mer marknad av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion 2016/17:3313 Satsa på Västsveriges järnvägar av Emma Nohrén (MP)

Motion 2016/17:3316 Rätt till avdrag för de som anlitar flyttcykeltjänster av Jabar Amin (MP)

Motion 2016/17:3320 Tillit och trygghet av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion 2016/17:3355 Trafikkunskap i skolan av Larry Söder (KD)

Motion 2016/17:3373 Cykling och hållbara samhällen av Nina Lundström (L)

Motion 2016/17:3374 Kommunikationer av Nina Lundström (L)

Motion 2016/17:3391 Utgiftsområde 22 Kommunikationer av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion 2016/17:3419 Liberala reformer för framtiden av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion 2016/17:3458 Utgiftsområde 22 Kommunikationer av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion 2016/17:3392 Kommittémotion UO 24 Näringsliv av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion 2016/17:3393 Kommittémotion Energi UO 21 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

3 196 motioner lämnades in hösten 2015.

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar