15 feb. 2019

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2018/19

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor.

Den 14 februari var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor.


Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande, inrätta ett nationellt cykelkansli, göra ändringar i väglagen för att kunna anlägga cykelvägar och ändra i nuvarande trafikregler för cykling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Här kan du läsa hela betänkande Betänkande 2018/19:TU6 (pdf, 754 kB)

Talarlista

Jens Holm (V)

Sofia Westergren (M)

Thomas Morell (SD)

Mikael Larsson (C)

Magnus Jacobsson (KD)

Helena Gellerman (L)

Elin Gustafsson (S)

Emma Berginger (MP)

Patrik Jönsson (SD)

Den 14 februari skede även Votering i Riksdagen och följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar