8 nov. 2014

Barn får cykla på trottoaren

Barn cyklar ofta på trottoarer på väg till sina skolor. Hittills har det varit förbjudet. Men från den 1 oktober har det varit lagligt.

Nu är det lagligt att cykla på gångbanor, om det saknas cykelbana, för barn till och med det år de fyller åtta år, gäller från oktober.

 

Trafikförordning (1998:1276)

(3 kap 12 a §) "Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas."

Den nya lagen främjar barns möjlighet att bl.a. cykla till skolan och fritidsaktiviteter i stället för att vara beroende av att till exempel bli skjutsade i bil.  

Källa: Trafikförordning (1998:1276)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar