16 juli 2014

Svensk cykelpolitik på nationell nivå

Uppdaterad: 2014-09-04. Kommer uppdatera efter hand.

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag.

Cykel utanför den svenska riksdagen

Men vad händer med cykling i riksdagen. Riksdagen sa nej till alla motioner om cykelfrågor den 5 mars 2014. Skälet är främst att regeringen tillkallade en särskild utredare Kent Johansson (c) som har gjort en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Cykelutredningen är klar men man väntar på att den bereds på regeringskansliet. Frågan är hur länge man kommer avstyrka alla cykelmotioner på grund av cykelutredningen.

Den 24 juni kom åtgärdsplanen för transportsystemet 2014–2025. Staten satsar 522 miljarder kronor på infrastruktur de kommande tio åren, mindre än tio promille går till cykelsatsningar. De satsar totalt drygt 4,8 miljarder kronor (1,4 miljarder i den nationella planen och 3,4 miljarder i länsplanerna) på åtgärder för ökad och säker cykling under perioden 2014–2025. Kommunerna själva har extremt små resurser att satsa på cykelinfrastrukturen. Nästan hela kommunbudgeten måste gå till skola och barn- och äldreomsorg. Det blir inte mycket kvar till cykelvägar.

Jag hör ofta att man säger att Sverige är 20 år efter Danmark och Holland i cykelinfrastruktur. Kan vi komma ikapp Danmark och Hollands cykelinfrastruktur, när vi har lägre investeringar i cykelinfrastrukturen än vad de har nu?

Miljöpartiet anser att de satsningarna är otillräckliga och föreslår en omprioritering inom Trafikverkets budget till förmån för cykelåtgärder och öronmärker 9 miljarder kronor under den nya planperioden 2014–2025 för cykelåtgärder.

Socialdemokraternas bedömning är att regeringens ram på 522 miljarder inte är tillräcklig för att skapa ett robust transportsystem med högre kapacitet jämfört med i dag. De vill därför anslå 46 miljarder mer än regeringen till infrastrukturen under planperioden 2014–2025. Men hur mycket som skulle gå till cykelåtgärder är svårt att se.

Vänsterpartiet föreslog att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2014–2025 skulle uppgå till 595 miljarder kronor. Men hur mycket som skulle gå till cykelåtgärder är svårt att se.

Men på vilken nivå är cykeln i Trafikutskottets intresse?

På debatten om “Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025” som är i 257 min så tar det 237 min innan någon tar upp cykeln, Stina Bergström (MP) börjar diskuterar cykeln med Lotta Finstorp (M).

Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m.

Debatt och beslut Tisdag 24 juni 2014

Man får som väljare läsa åtgärdsplaneringen för transportsystemet 2014-2025, för att försöka att förstå hur mycket de olika partierna vill satsa på cykeln.

Regeringens åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

Betänkande 2013/14:TU20 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m.

Miljöpartiets åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

Socialdemokraternas åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. (S) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

Vänsterpartiets åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. (V) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

17 juli. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, har tidigare gett ett uppdrag till Trafikverket att Snabbutred nya stambanor för snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Nu har regeringen lagt ett tilläggsdirektiv att utredda att använda nyttjade bygg/servicevägar för att bygga nya cykelvägar (Cykelstambanor för cyklister).

Nya trafikregler för cykelöverfarter efter 1 september.

Regeringen har under sommaren beslutat om nya trafikregler för cykelöverfarter som börjar gälla redan den 1 september.

Nya trafikregler för cyklar med fler än två hjul eller med cykelkärra efter 1 september.

Regeringen har under sommaren beslutat om nya trafikregler för cyklar med fler än två hjul eller med cykelkärra som börjar gälla redan den 1 september.

Men vad vill de olika partierna göra med trafikslaget cykel. Jag tittade på partiernas hemsidor om vad det står om cykelpolitik? det står inte mycket där.

Vänsterpartiet: cykelpolitik

Socialdemokraterna: cykelpolitik saknas

Miljöpartiet: cykelpolitik

Centerpartiet: cykelpolitik

Folkpartiet: cykelpolitik

Moderaterna: cykelpolitik saknas

Kristdemokraterna: cykelpolitik saknas

Feministiskt initiativ: punkt 34-40 cykelpolitik

Eftersom jag hittade så lite om cykelpolitik på partiernas hemsidor, skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli. Här svaren jag har fått till den 4 september. Jag har blivit lovad svar från FP också, men vi får se.

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Kristdemokraternas Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik

  Men några i Svenska riksdagens Trafikutskottet har skrivit lite om cykelpolitik:

  SvD - Cykelförslagen som regeringen saknar - Stina Bergström (MP)

  MP bloggar - Cykeldebatt i riksdagen - Stina Bergström

  MP bloggar - Inspirerande cykeldagar i Malmö - Stina Bergström

  Monica Green(s) blogg - Cykla mera

  Men varför hittar jag inte mer? varför skriver dom inte debattartiklar om trafikslaget cykeln. Men det måste vara jag som inte hittar debattartiklarna. Hittar någon twitter-användare något om cykelpolitik så lägg det gärna på #cykelpolitik.

  Inför valet i höst får man väl som väljare titta på motionerna som har skrivits om cykelfrågor.

  Cykelpendlare - riksdagen säger nej till alla motioner

  Riksdagen har ett nätverk som heter “riksdagens cykelnätverk” med representanter från alla partier, så intresset för cykeln finns iallafall hos några. Så det kanske kan bli någon bra cykelpolitik i framtiden. Jag vet att cykeln har gått högre upp på agendan jämfört med hur det var förr, men cykeln behöver komma ännu högre upp på agendan oss alla partierna.

  På det kommunala nivån så har ett ett nytt nätverk Svenska Cykelstäder där kommuner går samman för att lägga i en högre växel för cykelfrågorna. Målet är att bli ett kunskapskluster av duktiga politiker och tjänstemän, att öka samarbetet kommunerna emellan samt att tillsammans påverka cykelpolitiken på det nationella planet. Själva nätverket ska kunna initiera och sprida forskning och metoder för hur man bäst ökar cyklingen inom kommunerna.

   

  Vi kan jämföra oss med Danmark, där kom transportministern Magnus Heunicke med en ny cykelstrategi den 4 Juli. Cykelstrategin tilldelar pengar som kommunerna kan söka. Efter det tog transportministern och cyklade ner till Paris med Team Rynkeby, för att samla in pengar till barncancerfonden.

  Källa: cykelframjandet.se, svenskcykling.se, riksdagen.se, cykelnatverket

 • Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar