13 juli 2014

Över en och en halv miljon sålda cyklar i Sverige på tre år

2013 för tredje året i rad över en halv miljon cyklar och för tredje året i rad så ökade antalet sålda cyklar i Sverige.

Cykelförsäljningen ligger stabilt högt, och ökar till 555 000 sålda cyklar säsongen 2012-2013. Cykelförsäljningen har också ökat under flera år. Under perioden 2011-2012 så såldes 540 000 cyklar. Under perioden 2010–2011 var ökningen åtta procent från året innan. Det har sålts över 1.5 miljoner cyklar på 3 år.

Och trenden med ökande försäljning är likadan i övriga Europa. Försäljningen av cyklar i övriga EU går nu bättre än försäljningen av bilar. Detta är givetvis positiva nyheter då det bidrar till ett minskat oljeberoende och minskade utsläpp av växthusgaser.

I 26 av EU:s 28 medlemsländer såldes 2012 fler cyklar än bilar. I Sverige såldes nästa dubbelt så många cyklar som bilar.

Antal sålda cyklar och antal sålda bilar

Tyskland, Storbritannien och Frankrike toppar i antalet sålda cyklar totalt. Endast i Belgien och Luxemburg såldes fler bilar än cyklar. Sammanlagt såldes 19,7 miljoner cyklar och 12,1 miljoner bilar.

Procentuell skillnad mellan antal sålda cyklar och bilar. En negativ siffra indikerar att fler bilar än cyklar såldes.

För allt fler svenskar har cykling blivit ett naturligt inslag i vardagen. Trenden är att allt fler tar cykeln till jobbet. Den uppåtgående trenden hänger troligen också̊ ihop med att motions- och träningscyklandet ökar.

Allt fler människor, framförallt den yngre generationen som nu står inför valet att skaffa körkort och bil väljer istället att spara tid och pengar genom att inte göra ett bilköp.

Då borde naturligtvis cykeln komma upp på den politiska agendan, för att det är många väljare som har en cykel och som skall rösta i valet 2014.

Källa: svenskcykling.se, svenskcykling.se, npr.org, gp.se,europaportalen.se, europaportalen.se, europaportalen.se, issuu.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar