4 juli 2014

Ny cykelstrategi i Danmark, skall få fler danskar att cykla

Fler borde välja cykeln som första transportmedel.

 

Det är därför det transportministern Magnus Heunicke och regeringen nu på fredag ​​morgon går ut med en rikstäckande cykelstrategi för att få fler danskar att använda cykeln.

- Vi kan inte vara nöjda med att danskarna cyklar mindre än tidigare. Vi måste vara ambitiös, beslutsam och redo att göra en insats för att främja cykling i Danmark, skriver transportministern, kommenterar den nya strategin.

Regeringen kommer att fokusera mer på supercykelbanor, svänga höger vid utvalda korsningar, bättre skyltning för cyklister, samt säkrare cykelvägar vid skolorna.

- Med cykelstrategin, har vi nu en vision som utgångspunkt för flera års ansträngningar för cykling.

Cykelstrategin är ett försök att samla erfarenheter från hela landet och sprida dem. Strategin fokuserar på att få fler att cykla varje dag, under semestern och har fler barn och ungdomar att cykla. Regeringen vill se flera säkra vägar och cykelvägar.

Transportministerits talesman Andreas Steenberg, nämner cyklingens fördelar:

- Cykeln är ett utmärkt transportmedel, vilket ger individen stor frihet från tidtabeller och trafikstockningar. Det är också en mycket billigt transportsätt. Det är bra för miljön, trängsel och folkhälsa, säger Andreas Steenberg.

Strategin är indelad i tre områden: vardagscyklism när fler danskar som pendlar till och från arbete och utbildning. Cykling turism, vilket bör göra det attraktivt att cykla på fritiden och på semestern. Och då cyklister känner sig trygga i trafiken.

Strategin förutser att det måste finnas bättre cykelparkering vid stationer och stora jobb.

Dessutom måste det finnas cykelvägar som ansluter tågstationer, busshållplatser och arbetsplatser. Och att fler cykelvägar i landet, vilket gör det säkrare för barn att cykla.

- Vi kan se att det fungerar i de städer som har gjort det. Danskarna bryr sig för god cykling, om anläggningarna är till det, säger Andreas Steenberg.

Har tilldelats 200 miljoner för cykelstrategi, pengar som kommunerna kan söka.

Enligt Andreas Steenberg, projekt som ska genomföras under hösten eller vintern.

- Vi har tid på de stora provinsiella städer som släpar något efter Köpenhamn. Det finns redan några projekt som pågår, men nu kan även landskapet kan komma med, säger han.

- Bara det faktum att staten går in och tar ansvar för utvecklingen av cykellandet Danmark är bra i sig. Men förutsättningen är förstås att de prioriterar och fördelar pengar under de närmaste åren, säger Frits Krone från Danska Cyklistforbundet.

Behovet av en ny cykelstrategi är också större än någonsin tidigare, om man frågar konsultföretaget COWI, som bland annat arbetar med vetenskap, ekonomi och miljön. Här fäster de sig vid att antalet bilar på vägarna fortsätter att öka, och att en cyklastrategi kommer hjälpa till att lösa detta.

- Inom de närmaste 10-15 åren kommer det att bli ännu fler resor med bil, vilket bland annat innebär att det blir trängselproblem vid de medelstora städerna som Esbjerg, Randers och Viborg. Det är kostsamt för samhället, så det är viktigt att städerna hjälpa medborgarna att välja cykeln oftare än de gör i dag, inte minst därför att den har samhällsekonomisk vinst, säger COWIs trafikexpert, Michael Knørr Skov.

COWI tror också att, det finns en potential för en stark inriktning på mer cykling. Mer än en tredjedel av befolkningen är redo att hoppa på cykeln oftare, om infrastrukturen är i ordning - och bland bilisterna är det så mycket som 38 procent som vill cykla mer. De säger studier som utförts av COWI.

Cykelstrategin identifierar tre frågor, för att ge cykeln mer medvind i hela landet i både korta och långa resor.

  • Mer cykling i vardagen: Danskarna måste använda cykeln mer för att ta sig till arbete och utbildning.
  • Aktiv semester och fritid: Cykeln ska också användas som ett verktyg för natur och fritid.
  • Nya och säkra cyklister: Fler barn och ungdomar ska använda till skolan och på fritiden.

Den nationale cykelstrategi: Danmark – op på cyklen!

Sammenfatning af cykelstrategien 2014

Cykelstrategi-folder

Oversigt: Hovedsøjler og indsatser i cykelstrategien

Oversigt: Temaopdelt fordeling af cykelpuljen 2014

Källa: trm.dk, dr.dk, cyklistforbundet.dk, fyens.dk, avisen.dk, information.dk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar