17 juli 2014

Cykelstambanor för cyklister

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, har tidigare gett ett uppdrag till Trafikverket att Snabbutred nya stambanor för snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Paketet innebär offentliga investeringar på över 400 miljarder kronor fram till 2035. Regeringen vill också se över möjligheterna att bygga ut järnvägsnätet i norra Sverige.

Cykelexperten Krister Isaksson föreslog att Trafikverket samtidigt borde utreda möjligheten att bygga nya cykelbanor längs spåret. Patrik Kronqvist, ledarskribent på Expressen, plockade upp idén och skrev ett blogginlägg “Bygg stambanor för cyklister.

Fördelarna är många. Omvandlar man i efterhand de service- och anläggningsvägar som ändå krävs för bygget till cykelväg blir kostnaden försumbar. Det vore dessutom ovärderligt vid exempelvis urspårningar, då passagerare enkelt kan evakueras till cykelbanan i stället för att tvingas gå långa sträckor längs rälsen.

Och nu har Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, och regeringen tagit till sig idén och lagt ett tilläggsdirektiv att nyttja bygg/servicevägar för nya stambanan till cykelvägar. Och nu finns det med i Nationella transportplanen, något som Trafikverket måste ta ställning till och utreda.

Så då kan vi få fina och breda stambanor för cykeltrafik som binder ihop ett flertal städer och orter. Cykelstambanor som kostar lite att förverkliga i samband med de nya stambanorna och som sannolikt kommer vara samhällsekonomiskt lönsamma.

Källa: bicycling.se, expressen.se, dn.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar