9 nov. 2011

Cykelpendling för 150 miljoner

Västra Götalandsregionen gör tillsammans med länets kommuner en storsatsning på cykelvägar de närmaste två åren. Färre bilar och fler cykelpendlare på 70 nya cykelvägar är målet.

Västra Götalandsregionen och Trafikverket gör tillsammans med länets kommuner en gemensam satsning på utbyggnad av cykelvägar under 2011 till 2013.
Totalt ska 150 miljoner kronor satsas. Vinsten är förhoppningsvis fler cykelpendlare som ska kunna utnyttja runt 70 nya cykelbanor och 8 mil cykelväg.
Cykelvägarna ska bland annat underlätta pendling till arbetsplatser och skolor i länets kommuner. Bland ansökningarna har också cykelbanor som ansluter till knutpunkter i kollektivtrafiken prioriterats.
Trots krav på kommunerna att bidra med hälften av kostnaden för utbyggnaden har 44 av länets 49 kommuner ändå lämnat in utbyggnadsförslag på cykelvägar. Ett engagemang som tolkas mycket positivt av regionsrådet Birgitta Losman.
– Jag är positivt överraskad över det stora intresse kommunerna visat för att bygga ut gång- och cykelvägar i länet. Vi kommer inom Västra Götalandsregionen att diskutera möjligheterna att samfinansiera ytterligare satsningar utöver de 150 miljoner som nu är klara, säger hon.
Trafikverket arbetar nu vidare med att detaljplanera utbyggnaden tillsammans med respektive kommun.

Källa:http://obiz.idg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar