22 nov. 2011

Bättre cykelklimat i Göteborg och Sverige

Visst finns det många fördelar med att cykla. Både kondition och hälsan förbättras, det är förhållandevis billigt och många gånger både snabbare än bilen och spårvagnen.
Samtidigt finns det en del som man skulle önska att de styrande ville tänka på och förändra. Här kommer tio punkter för ett bättre cykelklimat i Göteborg och Sverige:

1) Bättre underhåll/prioriteringar. Många gånger är det otroligt mycket bekvämare att cykla på bilvägen istället för på cykelbanan. Vad vissa politiker verkar ha missat är att bilar har stötdämpare, vilket cyklar oftast inte har. När cykelbanorna blir ett lappverk av gatsten, asfalt, infarter och utfarter studsar man runt på sin sadel.

2) Skilj cyklisterna från de gående. I Göteborg borde Gång och cykelbanorna breddas och de gående borde skiljas från cyklister.

3) Markerade cykelbanor. Tydligare markeringar i cykelbanorna för att bilister ska se övergångarna, speciellt där cyklister ar företräde och för att fotgängare inte ska valsa över hur som helst.

4) Sopa upp gruset betydligt fortare. När det inte är uppe före 31maj är det många onödiga punkteringar som gör att cyklar blir stående.

5) Trimma rödljusen betydligt bättre. Korsningarna Redbergsplatsen/Härlandavägen/Uddevallagatan och Södra Vägen/Berzeligatan (norrgående) är två exempel där cykelljusen är sämre/slöare än gångtrafikanterna till och med.

6) Ändra inställning. Tänk på cykeln som en naturlig del av infrastrukturen och stadsplaneringen. Bara så kan den bli ett riktigt vanligt inslag i människors vardag. När det nu byggs nytt till tusen de kommande åren, se till att ta med cykeln i beräkningen från början istället för att lappa och laga i efterhand.

7) Skota upp snön betydligt fortare. Risken för svåra skador vid halka jämfört med torrt väglag. Om man skotar undan snön och tar bort isen snabbare så blir det fler personer som kommer att cykelpendla på vintern.

8) Ordna virrvarret vid Brunnsparken. De styrande vill ha in färre bilar innanför Vallgraven. Det är bra. Men då måste man också se över alternativen. Hur sjutton cyklar man för att komma till Nordstans huvudentré? Hur cyklar man förbi Gustav Adolfs Torg? Åt ena hållet verkar det vara tillåtet, men åt andra får bara buss köra, fast lite tidigare står det att det är återvändsgränd med cykelbana som fortsättning, hur sjutton ska de ha det?!

9) Förändra skattereglerna. Varför får bilister dra av på skatten, som cyklist kommer du omöjligt upp i de summorna. När jag ska på ett politiskt möte får de som kör bil 18,5kr/mil i ersättning och de som åker kollektivt får allt betalt. Jag som cyklist får noll, nada. DET ÄR INTE GRATIS ATT CYKLA! Inför ett avståndsbaserat avdrag istället, så får man välja hur man tar sig fram. Billigare är nästan alltid miljövänligare --> ekonomisk morot. Varför finns det tjänstebil och bilförmån, men inte motsvarande för cyklister?

10) Bättre skyltning. Inte OK!

/Cykelpendlare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar