2 apr. 2014

Karolina Skog årets vinnare av Svensk Cyklings politikerpris

Karolina Skog (MP), kommunalråd i Malmö är årets mottagare av Svensk Cyklings politikerpris. Branschorganisationen Svensk Cykling delar årligen ut ett pris till en politiker som under det senaste året utmärkt sig särskilt för att ha verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter.

Hennes politiska arbete i Malmö präglas av stor omsorg om att påverka staden i en hållbar riktning med klimatsmarta och yteffektiva transportmedel, där cykeln har en självklar roll i den utvecklingen.

Karolina Skogs engagemang för cykling är omvittnat och respekterat i vida politiska kretsar, och har aktivt bidragit till att Malmö tagit ledartröjan som en fullt utvecklad cykelstad i Sverige.

Svensk Cyklings motivering till valet av årets pristagare:

Karolina Skog har ett omvittnat starkt engagemang i cykelfrågor, som tar sig uttryck i ett resultatorienterat politiskt arbete med en övergripande ambition att skapa bästa möjliga förutsättningar för cykling i Malmö. I detta arbete har hon på satt cyklandets samhällsekonomiska förtjänster som energieffektivt, hälsosamt och ekonomiskt transportmedel i sitt rätta sammanhang.

Barnperspektivet är en viktig aspekt för varje modern cykelstad med självaktning. Karolina Skog har föredömligt formulerat sin vision om att tolvåringar i Malmö ska kunna cykla själva till skola, vänner och fritidsaktiviteter. Hennes driv i frågan om att stärka cykelpendling mellan Malmö och grannstaden Lund är ett annat exempel på hur hennes politiska arbete verkat för cykling i ett bredare sammanhang.

Att hon är en av de tongivande krafterna som profilerat Malmö som landets främsta cykelstad råder det inget tvivel om, och det gör henne till en värdig mottagare av Svensk Cyklings årliga politikerpris.

Fakta/ Tidigare mottagare av Svensk Cyklings politikerpris

2013: Kent Johansson

2012: Per Anckersjö

2011: Karin Svensson Smith

2010: Anneli Hulthén

Källa: mynewsdesk.com, cykelsmart.se, svenskcykling.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar