6 apr. 2014

Ny lag i Australien vid omkörning om cyklister

Det här är en ny lag med stor betydelse för Queenslands cyklister. Det är en principiell förändring som sker, och det görs för att skydda de oskyddade trafikanterna.

I takt med att fler och fler nu väljer cykeln istället för att sitta fast i bilköer i timmar så har problemen med hotbilder mot cyklister blivit ännu tydligare från biltrafiken. Därför har nu Queensland bestämt att det får vara nog med bilister som inte håller tillräckligt avstånd i sidled till cyklister.

Från och med 7 april är det alltså nya regler som gäller. Minst 1 meters avstånd i sidled vid hastigheter upp till 60 km/h. Vid hastigheter över 60 km/h är det 1,5 meter i sidled som gäller.

Det här kommer skapa en betydligt säkrare miljö för landets alla cyklister. Men för att underlätta även för bilister tillåts de nu också att korsa bland annat heldragna linjer om det kan ske utan fara för övrig trafik.

Källa: bq.org.au, qld.gov.au

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar