5 apr. 2014

Östra Hamngatan blir cykelfartsgata

Säkrare, enklare och mer miljövänlig. Så har framkomligheten förändrats, för både cyklister, bilister och fotgängare på Västra Hamngatan sedan den byggdes om till cykelfartsgata förra året. Nu är det Östra Hamngatans tur att byggas om, till i första hand cyklisternas villkor.

Ett smalt, slätt, asfalterat stråk mitt i gatan åt cyklisterna, och på ömse sidor kullerstenar i olika storlekar som ska dämpa farten på bilisterna.

Så ser cykelfartsgatorna á la Göteborg ut, enligt den modell som byggdes 2013 på Västra Hamngatan och som lett till en lägre och jämnare hastighet för alla fordon och dessutom minskade utsläpp.

Den första etappen, från Kanaltorgsgatan i riktning mot Brunnsparken, kommer att börja byggas 7 april och ska vara klar till sommaren. Etapp två, mellan Södra Hamngatan och Kungsportsplatsen, börjar byggas först efter sommaren.

Under byggtiden kommer körfältet för biltrafik att begränsas genom att ledas in i spårvagnsspåret när det behövs- Cyklister kommer att ledas om till Torggatan medan gående och kollektivtrafiken inte kommer att påverkas nämnvärt av arbetet.

Källa: vartgoteborg.se, goteborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar