9 feb. 2016

Uppföljningsmötet om nationell cykelstrategi

På uppföljningsmötet om nationell cykelstrategin så träffade infrastrukturminister Anna Johansson representanter från kommuner, myndigheter och intresseorganisationer för arbete med att ta fram en nationell cykelstrategi.

Anna Johansson och regeringen vill att cyklingen ökar, samtidigt måste säkerheten förbättras.

Den 2 december så var startmötet för cykelstrategin. Därefter har arbete pågått i tre externa arbetsgrupper med namnen Trafikantgrupper, Cykelns roll för en hållbar samhällsutveckling och Infrastruktur.

Trafikanalys ledder gruppen “trafikantgrupper” som kommer att definiera vilka olika typer av cyklister och cykling som redan finns, och vilka nya grupper av potentiella cyklister som lätt kan värvas om de rätta förutsättningarna finns

Boverket leder gruppen “cykelns roll för en hållbar samhällsplanering”.

Trafikverket leder gruppen “drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur”.

Nu så skulle arbetsgrupperna presentera sina slutsatser och rekommendationer.

Jag var inte där, men har hittat en del information på twitter.

Pelle Envall, Olika målgrupper behöver tillgodoses för ökad cykling:

Exempel på målgruppsindelning.

 • 1% Strong & Fearless
 • 6% Enthused & Confident
 • 60% Interested but concerned
 • 33% Not interested

 

Förslag för Nationell Cykelstrategi från Maria Kraft, Trafikverket

Varför regelbunden aktiv transport?

Minskar risken för att dö i förtid med 40% (Andersen et al 2000, Rutter 2006)

 • Motverkar tjocktarmscancer
 • Motverkar hjärt- kärlsjukdom
 • Motverkar diabetes II
 • Motverkar benskörhet
 • Motverkar högt blodtryck
 • Ökar kondition
 • Ökar muskelstyrka

Maria Krafft berättar om hälsoeffekter av ökad cykel på cykelstrategimöte

 • Sitting is the new smocking

Global Goals

 • De globala målen ersätter melleniemålen
 • Taget i resolutionen 25 september 2015
 • Målen skall vara uppnådda 2030
 • Första gången transportsystem och hållbara städer är inkluderade
 • Varför är global goals relevanta?

Maria Kraft tycker även att hjälmanvändandet skall bygga på frivillighet.

 

Förslag till mål för Nationell Cykelstrategi från Boverket.

Fler skall cykla mer!

Förslag till trafikslagsövergripande mål:

Ökningen i persontransportresandet ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång, så att biltrafiken minskar. År 2030 skall personbilstrafiken ha minskat med 12 procent jämfört med 2010.

Föslag till ett nationellt mål för ökad cykling:

Cykltrfikens färdmedelsandel (och antalet färdade kilometrar) ska fördubblas till 2030, jämfört med 2015.

Den nationella cykelstrategin planeras att presenteras före sommaren 2016.

Källa: #cykelstrategi, regeringen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar