12 feb. 2016

Cycling Festival Europe 2016

När luxemburg hade ordförandeskapet i EU, så var det ett  informella transportministermöte som ägnade sig enbart åt cykeln. Det informella ministermötet kom ut med - Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode.

Nu så skall Nederländerna vara ordförandeland i EU, som en cykel nation med fler cyklar (22,5 miljoner) än människor (17 miljoner) och med vår cykelkultur i deras DNA.

Då skall Nederländerna ha en Cycling Festival Europe, vilket ger en scen till den växande cykelkulturen i de europeiska städerna och länderna.

Så då kommer det att vara Cycling Festival Europe från 14 april till 30 juni 2016.

Utgångspunkten för kampanjen är: “Cycling is for Everyone”, ledmotivet är: “Europe: Let’s go Cycling!”

Cycling Festival Europe 2016 ger en översikt över cykelaktiviteterna som skall pågå i Europa under det nederländska ordförandeskapet.

Under det Nederländska ordförandeskapet, så skall de sträva efter att öka antalet cykelkilometer med flera aktiviteter som anordnas eller sponsras av de nederländska ambassaderna i EU´s alla huvudstäder med samarbete med de lokala aktörerna.

Detta kan vara alla typer av evenemang som är offentliga evenemang för att få många människor på cykel, eller workshops för att sammanföra lokala tjänstemän och för att det skall komma fram till idéer för att bättre integrera cyklar i urbana transportsystem.

Den 14 april 2016 skall även de 28 EU-ministrar för miljö och transport mötas i Amsterdam. Då kommer de att få en "verktygslåda" med bästa praxis från hela Europa för att främja cykling i deras land.

Mer information
Website:
www.cyclingfestivaleurope.eu
Facebook: cyclingfestivaleurope
Twitter: @CFE2016

Källa: Netherlands Embassy in Stockholm, Sweden - We love cycling - Cycling Festival Europe, Cycling Festival Europe 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar