5 feb. 2016

Regeringens väg att ta fram en nationell cykelstrategi

Den 3 februari sa Riksdagen nej till alla motioner från motionstiden 2015 om cykelfrågor, med bland annat motiveringen att regeringen redan arbetar med en nationell cykelstrategi som ska bli klar sommaren 2016.

Hur sker arbetet med att ta fram en nationell cykelstrategi då?

Den 2 december hölls ett första större gemensamt möte på Näringsdepartementet inom ramen för arbetet med en nationell cykelstrategi.

– Cykelstrategin ska vara en plattform för det fortsatta arbetet och ge ett stöd för regeringens kommande beslut. Strategin ska också vara ett stöd för regioner, kommuner och organisationer, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

Det är de transportpolitiska målen; funktionsmålet om tillgänglighet samt preciseringar för hänsynsmålet kring säkerhet, miljö och hälsa som är utgångspunkten för cykelstrategin.

På mötet fick tre aktörer Trafikanalys, Boverket och Trafikverket, håller i varsitt temaområde inom detta gemensamma arbete. De tre olika temagrupper är:

  • Trafikantgrupper
  • Cykelns roll för en hållbar samhällsplanering
  • Drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur

Frågor såsom säkerhet, trygghet, hälsa, miljö samt innovationer och forskning ingår i respektive temagrupp.

Trafikanalys ledder gruppen “trafikantgrupper” som kommer att definiera vilka olika typer av cyklister och cykling som redan finns, och vilka nya grupper av potentiella cyklister som lätt kan värvas om de rätta förutsättningarna finns

Boverket leder gruppen “cykelns roll för en hållbar samhällsplanering”.

Trafikverket leder gruppen “drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur”.

Efter första mötet fortsätter arbetet inom regeringskansliet och i de tre externa temagrupper.

På det andra gemensama mötet den 9:e februari så kommer flera aktörer att bjudas in och grupperna skall presentera sina viktigaste slutsatser. Näringsdepartamentet skall ha en nära dialog med temagrupperna.

Infrastrukturministern Anna Johannson hoppas att den nationella cykelstrategin är klar i maj.

Efter första mötet så hadde Cykelfrämjandets Lars Strömgren och Linda Kummel en poddcast.

Källa: regeringen.se, trafa.se, naringsbloggen.se,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar