16 apr. 2015

Klimatinvesteringsanslaget i vårbudgeten kan användas för cykelinvesteringar

Regeringen föreslår också ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor under 2015 och därefter avses ytterligare 600 miljoner avsättas årligen för åren 2016-2018. Stödet ska gå till åtgärder där de investerade medlen får störst klimateffekt i kommuner och regioner.

Projekt som kan finansieras är exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar.

Regeringen avser att få regelverket på plats så snart riksdagen behandlat budgetförslagen. Ambitionen är att ta emot ansökningar under hösten och att beslut om en första omgång stöd ska kunna fattas innan utgången av 2015.

Då länsstyrelserna under flera år arbetat med att ta fram regionala klimat- och energistrategier kommer de ha en viktig roll i hanteringen av stödet. Naturvårdsverket i samarbete med andra centrala myndigheter kommer få i uppgift att säkerställa att stödet fördelas så att det ger störst klimatnytta.

Källa: regeringen.se, regeringen.se sid 128, omvarldsbevakning.byggtjanst.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar