15 apr. 2015

Paris satsar 150 miljoner euro på en 5 års cykelplan

Luften i Paris har varit så packad med smog att när det har varit som mest så har staden fått halvera trafik genom att endast bilar med udda nummerplåtar fått trafikera Paris gator.

Men Paris vill ta tag i frågan och har tagit fram en cykelplan där Paris vill bli världens cykelhuvudstad! Det blir nog svårt att slå Amsterdam och Köpenhamn, men det är bra med höga mål.

Stadens cykelplan 2015-2020 skall investera över 150 miljoner euro och det skall fördubbla längden av cykelbanor fram till 2020.

Kommunstyrelsen vill tredubbla cyklingen. 2020 kommer cyklingen att ha ökat från 5% till 15% av alla resor.

Cykelplanen skall fördubbla längden på cykelbanor i Paris, från 700 km till 1 400 km.

Detaljer av stadens investeringar

- 63 miljoner euro för bygga nya cykelvägar.

- 30 miljoner euro för att finansiera programmet "Paris 30 km/h", inklusive att göra dubbelriktad cykelbanor.

- 7 miljoner euro för skapa mer än 10 000 parkeringsplatser för cyklar.

- 10 miljoner euro för ekonomiskt stöd för inköp av elektriska cyklar och mopeder, skotrar och cyklar.

- Om 40 miljoner euro tillägnad cykelanläggningar inom transportprojekt och offentliga ombyggnader av huvudvägar, torg, etc.

Med denna cykelplanen kommer ett nytt nätverk med cykelvägar växa fram. Huvudcykelnätet kommer att organiseras kring två axlar (nord-syd och öst-väst).

Mer än 80 km av utvecklingen planeras i dubbelriktad cykeltrafik som gör att cykeltrafiken kan flöda i båda riktningarna.

Säkerheten först

30 km/h kommer generaliseras i många områden, med ett nära samarbete med polisen. Man kommer att skapa dubbelriktad cykeltrafik i enkelriktade gator och låta trafiken bli bättre anpassade till samlevnad mellan olika användare av det offentliga rummet .

Större vägar som upprätthålls med 50 km/h kommer att utrustas med cykelbanor.

Under tiden kommer staden att öka komforten och säkerheten för cyklister med nya trafikregler:

Paris skall införa att cyklister skall få svänga höger eller cykla rakt när ljuset är rött, med vissa villkor.

10 000 ytterligare parkeringsplatser

Cykelparkeringarna kommer att förstärkas med många små cykelparkeringar i nya områden. Det kommer skapas mer än 10 000 nya parkeringsplatser fram till 2020.

Hyrcykelsystemet Vélib´

Vélib´ har under 2014 nått ett nytt rekord, totalt mer än 283 000 abonnenter. De har planer på att hyra ut elcyklar också.

Utveckla cykelkultur

Ett av målen är att utveckla cykelkultur i synnerhet genom att stödja skapandet av nya platser tillägnad cyklar: lärcentra, verkstäder etc.

Cykelturism

Nya cykelvägar kommer att utvecklas i hjärtat av huvudstaden, vilket gör det möjligt för besökarna att uppleva mångfald och rikedom stadsdelar.

Källa: velib.paris.fr, paris.fr, wired.com, citylab.com, lefigaro.fr, france24.com, thelocal.fr, road.cc

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar