30 mars 2015

Cykelplaner i landets 40 största kommuner

En översyn av cykelplaner i landets 40 största kommuner visar hur det finns stora variationer kring hur cykeln behandlas.

Kunskapen om cykling och cykelplanering måste höjas bland alla relevanta aktörer, och samverkan i planeringens alla skeden måste stärkas.

GCM-handboken finns, men följer kommunerna den?

Det behövs nog en ny svensk handbok. Varje kommun ska inte behöva hitta sina egna lösningar.

Stockholm 

Stockholm

Cykelplan 2012

Göteborg

Göteborg 

Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025

Malmö

Malmö 

Cykelprogrammet

Uppsala

Uppsala 

Cykeltrafik - Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

Linköping

Linköping 

Cykelplan

Västerås

Västerås 

Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik

Örebro

Örebro 

Handlingsplan för ökat cyklande

Norrköping

Norrköping 

Riktlinjer för trafik - Norrköpings kommun

Helsingborg

Helsingborg 

Helsingborgs cykelplan 

Jönköping

Jönköping 

Cykelplan

Umeå

Umeå 

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

Lund

Lund 

Cykelstrategi 2013-2017

Borås

Borås 

Starta arbetet med cykelplanen under februari 2015.

Huddinge

Huddinge 

Cykelplan, remissutgåva

Eskilstuna

Eskilstuna 

Cykelplan

Gävle

Gävle 

Cykelplan

Sundsvall

Sundsvall 

I Sundsvall kommer strategin uppdateras då Sundsvall skall ta fram handlingsprogram för de olika trafikslagen (gång, cykel, kollektivtrafik och bil).

Nacka

Nacka 

Cykelstrategi

Halmstad

Halmstad 

Cykelplan

Södertälje

Södertälje 

Cykelplan 2013 - Södertälje kommun

Botkyrka

Botkyrka 

Cykelplan för Botkyrka kommun

Karlstad

Karlstad

Cykelplan för Karlstads kommun - få fler att sadla om

Växjö

Växjö 

Cykelvägplan

Haninge

Haninge 

Cykelplan 2010

Kristianstad

Kristianstad 

Tyvärr har Kristianstads kommun ingen aktuell cykelplan för tillfället. Arbetet med att ta fram en cykelplan pågår och kommer ingå i en trafikstrategi.

Kungsbacka

Kungsbacka 

Gång- och cykelplan 2013-2016

Luleå

Luleå 

Cykelplan för Luleå kommun 2014-2020

Solna

Solna 

Cykelplan – remissversion

Skellefteå

Skellefteå 

Cykelplan

Järfälla

Järfälla 

Handlingsplan för cykeltrafiken – Järfälla

Sollentuna

Sollentuna 

Cykelplan

Täby

Täby 

Täby Cykelplan

Kalmar

Kalmar 

Cykelstrategin

Karlskrona

Karlskrona 

Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun

Mölndal

Mölndal 

Cykelhandlingsplan för Mölndal 2011-2015

Cykelstrategi för Mölndal

Östersund

Östersund 

Cykeltrafikprogram för Östersunds kommun

Varberg

Varberg 

Cykelplan 2010-2015

Norrtälje

Norrtälje 

Kommunens cykelprogram

Gotland

Gotland 

I nuläget håller en cykelplan för Visby 2015-2025 att tas fram, och kommer att färdigställas under detta år.

Falun

Falun 

Cykelplan Falu kommun

Skriva gärna en kommentar:

1 kommentar:

  1. Bra lista. Hade inte än aning om vad som hände i min hemkommun..

    SvaraRadera