9 juni 2015

Västra Götalandsregionens arbete med cykelvägar

Västra Götalandsregionen gör tillsammans med kommunerna i Västra Götaland arbetar med gång- och cykelvägar med olika projekt. Men det ser ofta ut som om saknas väldigt mycket pengar. Kommunerna måste vara med och finansiera 50 % för att man skall göra statliga cykelvägar och ändå blir det inte många cykelvägar.

Här under har jag samlat olika projekt som är på gång och hur de arbetar i de olika kommunerna, med cykelplan osv.

10 mil ny gång- och cykelväg

Det byggs 10 mil ny gång- och cykelväg i Västra Götaland. Syftet med projektet är att öka möjligheten att pendla till skolan eller arbetet med cykel och att öka antalet anslutningar till kollektivtrafik.

Kostnad: 225 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen svarar för 50 % och kommunerna i Västra Götaland för 50 %.

Läs mer om 10 mil ny gång- och cykelväg

Regionala transportinfrastrukturplanen för 2014-2025

När regionala transportinfrastrukturplanen för 2014-2025 togs fram i juni 2014 fick cykel ett eget åtgärdsområde.

Kostnad: Totalt uppgår anslaget till 454 miljoner kronor under 2014-2025. Kommuner som söker medel från cykelanslaget i regional plan förväntas svara upp med 50 procent medfinansiering.

Nu tas en strategi för ökad cykling i Västra Götaland fram.

Den regionala cykelstrategin som nu tas fram är en regionala planen för transportinfrastruktur. I transportplanen finns en pott pengar avsatta för investeringar i cykelinfrastruktur längs det statliga regionala vägnätet. Cykelstrategin ska vara ett stöd för hur dessa pengar används på bästa sätt.

Då det är kommunerna som ansöker om vilka åtgärder/cykelvägar de önskar få bygga och är beredda att medfinansiera, är det kommunerna som i första hand är berörda av de uppsatta prioriteringsprinciperna.

Cykelöverenskommelsen

Sedan 2014 så är flera kommuner i Västra Götalandsregionen med i en cykelöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att man ska informera och förbättra för cyklister så att fler börjar cykla! Överenskommelsen drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund och är en del av processen Smart Energi som syftar till att förverkliga regionens klimatstrategi.

Läs mer om cykelöverenskommelsen

Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen

Västra Götalandsregionen består av 49 kommuner. Kungsbacka tillhör Region Halland.

Här nedan kan man se vad de olika kommunerna i Västra Götalandsregionen själva har gjort för cykeln.

Ale

Ale

Trafikplan

Ale kommun 2013 »

Alingsås

Alingsås

Trafikplan för Alingsås Stad

Är med i cykelöverenskommelsen

Alingsås kommun 2013 »

Bengtsfors

Bengtsfors

Bengtsfors kommun har ingen cykelplan.

Bollebygd

Bollebygd

Är med i cykelöverenskommelsen

Borås

Borås

Starta arbetet med cykelplanen under februari 2015.

Dals-Ed

Dals-Ed

Essunga

Essunga

Plan för gång- och cykelvägar i Essunga Kommun

Falköping

Falköping

Är med i cykelöverenskommelsen

Cykelstrategi för Falköpings kommun 2014 – 2018

Färgelanda

Färgelanda

Grästorp

Grästorp

Ett uppdrag att ta fram en cykelplan men det finns ingen än

Gullspång

Gullspång

De ska jobba för en gemensam trafikplan, inkluderat cykel

Göteborg

Göteborg

Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025

Göteborg stad 2013 »

Götene

Götene

Väg- och infrastrukturplan 2010-2015

Cykelutredning

Herrljunga

Herrljunga

Är med i cykelöverenskommelsen

Herrljunga kommun har ingen cykelplan.

Hjo

Hjo

Härryda

Härryda

Har en ambition att ta fram en cykelplan men kan i dagsläget inte säga när det arbetet kan startas upp.

Karlsborg

Karlsborg

Kungälv

Kungälv

Utbyggnad av cykelvägar på landsbygden

Trafikplan

Kungälvs kommun 2013 »

Lerum

Lerum

Lerums kommun 2013 »

Lidköping

Lidköping

Är med i cykelöverenskommelsen

Lidköping kommun har ingen cykelplan.

Lilla Edet

Lilla Edet

Lysekil

Lysekil

Mariestad

Mariestad

De arbetar för att ta fram en ny cykelplan, den gamla är sedan 1996.

Mark

Mark

Trafiksäkerhetsplan för gång cykel och mopedvägar

Mellerud

Mellerud

En plan för gång- och cykelvägar inom Melleruds kommun är under framtagande.

Munkedal

Munkedal

Mölndal

Mölndal

Cykelhandlingsplan för Mölndal 2011-2015

Cykelstrategi för Mölndal

Mölndals kommun 2013 »

Orust

Orust

Cykelplan snart klar för politisk behandling.

Partille

Partille

Cykelplan för Partille Kommun 

Partille kommun 2013 »

Skara

Skara

Är med i cykelöverenskommelsen

Under 2014-2015 tar Skara fram en cykelstrategi för hela kommunen.

Skövde

Skövde

Är med i cykelöverenskommelsen

Svenljunga

Svenljunga

Gång- och cykelledsplan

Cykelstrategi

Cykelhandlingsplan

Strömstad

Strömstad

Arbetet med att ta fram cykelplan och trafikplan är påbörjat.

Sotenäs

Sotenäs

Stenungsund

Stenungsund

Tanum

Tanum

Är med i cykelöverenskommelsen

Tibro

Tibro

Tidaholm

Tidaholm

Cykelplan

Trafikanalys

Tjörn

Tjörn

Tjörns kommun har ingen egen specifik cykelstrategi

Tranemo

Tranemo

Tranemo kommun har ingen cykelplan.

Trollhättan

Trollhättan

Cykelplan Trollhättan 2013

Är med i cykelöverenskommelsen

Töreboda

Töreboda

De ska jobba för en gemensam trafikplan, inkluderat cykel

Uddevalla

Uddevalla

Cykelplan 2013

Ulricehamn

Ulricehamn

Vara

Vara

Prioriteringsordning gällande cykelvägar

Vårgårda

Vårgårda

Vänersborg

Vänersborg

Cykelplan under framtagande, hoppas att den kan vara klar innan 2016.

Åmål

Åmål

Trafiknätsanalys i Åmåls kommun

Öckerö

Öckerö

Trafikstrategi Öckerö

 Är med i cykelöverenskommelsen

Öckerö kommun 2013 »

Länkar:

2014 - Kartläggning av cykelvägnätet i Västra Götaland

2010 - Hur planerar kommunerna i Västra Götalands län för cykel?

Det statliga sveket mot cyklisterna - Svensk Cykling

Skriva gärna en kommentar om ni vet något mer om Västra Götalandsregionen eller kommunerna i Västra Götaland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar