22 mars 2015

Uppdatering av Bikes vs. Cars appen, man kan nu donera data från Runkeeper, Strava & Moves!

Nu lanseras Bike Data Project, ett projekt som bygger vidare på rörelsen kring dokumentärfilmen Bikes vs. Cars som hade premiär för 2 veckor sedan.

Projektets syfte är att samla in så mycket data som möjligt från cyklister över hela världen som använder olika appar för att logga sina cykelturer. Datan ger alltså en bild av hur cyklisterna rör sig geografiskt. Intresserade trafikplanerare kan sen dra nytta av de mönster datan visar i sitt arbete för en infrastruktur som är bättre anpassat för cyklisternas resvanor.

Att logga dina turer var redan möjligt via Bikes vs Cars-appen som lanserades i samband med filmen.

Men via Bike Data Projects hemsida kan du nu även donera din cykeldata från de andra populära appar Strava, Runkeeper och Moves.

Kopplingen görs en gång och sedan synkas din cykeldata automatiskt till The Bike Data Project. Ambitionen är att bygga ut listan med kompatibla appar ytterligare.

Nu kan man jämföra världsdel mot världsdel, land mot land,region mot region eller stad mot stad via Bike Data Projects/The Data.

Källa: bikedataproject.org, cykelframjandet.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar