3 sep. 2014

Trafikseminariet i Tylösand hade fokus på cykelolyckorna

Vid det trafikseminariet i Tylösand som anordnas av Motorförarnas Helnykterhetsförbund är det stort fokus på cykelolyckorna.

 

Västnytt - Olika skötsel av cykelbanor vållar olyckor

Allra vanligast är singelolyckor. Orsaken är oftast problem med cykelbanan - det kan vara halkigt, fullt av lösgrus och gropar - eller kantstenar och olämpliga avspärrningar.

Det är stor skillnad på hur kommunerna i Västsverige sköter cykelbanorna. Underlaget på banorna är den vanligaste orsaken till allvarliga cykelolyckor.

Så det måste satsas mer på cykling, d.v.s. öka underhållet och bygga bättre cykelbanor.

Käll: Västnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar