5 sep. 2014

Cyklandet i Göteborg har ökat med nära 30 procent

Cyklandet i Göteborg slår nu rekord på rekord.

Cyklingen i Göteborg ökade med nära 30 procent under försommaren, jämfört med 2013, visar färska siffror från trafikkontoret.

Redan förra året slog cyklandet i Göteborg rekord. Under 2013 ökade cykelresorna med 22 procent jämfört med 2012.

Under andra kvartalet i år, från april till juni, ökade cyklandet totalt med 30 procent jämfört med samma kvartal i fjol. På Redbergsvägen var ökningen hela 50 procent. Här har antalet passager under en vardag ökat från 2 500 till 3 700. Skeppsbron bär 6 000 cyklister per dag. På Ullevigatan och i Nya Allén passerade 4 300 cyklister per dygn, visar trafikkontorets mätstationer.

Målet är att antalet cykelresor ska tredubblas till 2025. I trafikkontorets förslag till ny cykelplan, som just nu är ute på remiss, föreslås flera satsningar för att göra Göteborg till en attraktiv cykelstad. Lämna dina synpunkter på cykelplanen i Göteborg.

Ledorden är att det ska vara snabb, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. Fler enkelriktade cykelbanor, separering av gående och cyklister samt en ny förbindelse för gång- och cykeltrafikanter över Göta Älv är några av åtgärderna.

Källa: gp.se, vartgoteborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar