8 sep. 2014

Socialdemokraterna om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Johan Nyhus och Socialdemokraterna.

Vi har påbörjat ett stort arbete med särskilda satsningar på cykel, dels på underhåll och dels investeringar i cykelbanor. Under mandatperioden har tillkommit nya cykelparkeringar, satsningar har gjorts på information och olika tjänster, samt cykelpumpar och service. I Göteborg finns nu ett cykelnät på 790 kilometer, vilket är längre än både Stockholms och Malmös nät. Den första cykelfartsgatan har byggts i Västra och Östra Hamngatan. Lånecykelsystemet Styr&Ställ har ökat och har varit mycket framgångsrikt. Vi ser en ökning på cykeln andra kvartalet i år 2014 (jmf med samma tid 2013) med ca 30 procent. Styr&Ställ har från starten 1 mars fram till juni månad 2014 ökat utlåningen med 62 procent. Det är mycket glädjande!

En attraktiv stad förutsätter täthet, sammanhållning och tillgänglighet vilket är också en förutsättning för en cykelstad. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi fortsätter med att utveckla Göteborg till en cykelstad genom att bygga sammanhållna och gena, separata och tydligt markerade cykelstråk med fasta förbindelser över älven med tydlig vägvisning och trafikinformation. Säkerheten för cyklister måste prioriteras mer. Det behövs fler cykelgarage och goda parkeringsmöjligheter. Göteborgarna ska ges förutsättningar att cykla året runt. Vi vill också se fler cykelfrämjande åtgärder. Många av dessa idéer ligger helt i linje med remissutkastet till cykelplan 2015-2025.

Den 5 september nåddes jag av en positiv nyhet. Göteborg har slagit rekord för cyklandet – igen. Nya mätningar från Trafikkontoret visar återigen på stadiga ökningar i cykeltrafiken i Göteborg. Cyklingen har i år ökat med nära 30 procent under kvartal två jämfört med samma period 2013.

Cykelplanen är ute på remiss och jag hoppas att många göteborgare, frivilliga organisationer och företag nu tar chansen och skickar sina idéer och förslag på hur cykeln kan bli ett attraktivt, snabbt, enkelt och säkert färdmedel i vardagen.

Vill du veta mer om Socialdemokraternas Cykelpolitik i Göteborg så läs: Socialdemokraterna om Cykelpolitik i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar