5 sep. 2014

Feministiskt initiativ om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Louise Thörnqvist och Feministiskt initiativ.

Cykelplanen är bra och känns väl genomarbetad och Feministiskt initiativ stödjer den då syftet med den är att öka antalet cykelresor. Vi ser det som nödvändigt med en fungerande cykeltrafik för att minska de globala klimatförändringarna och förbättra miljön på lokal nivå. I cykelplanen beaktas flera olika aspekter så som att cykla året runt, miljö, hälsa, ökad befolkningsmängd, hälsoaspekter och en levande stad vilket är positivt. Det är bra att Trafikkontoret har utgått från vad cyklister själva anser behövs och tagit med det i planeringen samt sett till andra välfungerande cykelstäders system. En annan positiv aspekt är att cykelplanen har beaktat att det kommer ske många ombyggnationer i Göteborg under lång tid, och att avsikten är att cykeltrafiken ska fungera bra även då.

Angående möjligheten att cykla över kommungränser så bör även närliggande kommuner vara med mer i planeringen, till viss del, för att möjliggöra att gemensamma mål skapas.

Det vi skulle vilja att det nämns mer om är att antalet bilparkeringar bör minska till förmån för att bygga fler cykelparkeringar. Vi skulle även gärna se att kommunikation kan ske på annat sätt än genom smartphones eftersom det är en ekonomisk fråga för många att dels ha en smartphone men också att ha tillgång till internet. Information i pappersformat och genom andra kanaler hade varit bra att utveckla.

En annan viktig aspekt som vi skulle vilja att det nämns mer om är att det ska vara möjligt att ta med sin cykel på olika fordon, till exempel tåg, och hur det ska bli möjligt för fler pendlare att ta med sin cykel ombord.

Vad det gäller säkerhet finns det många bra planer på ökad säkerhet. Något vi gärna ser är att en informationskampanj om att använda hjälm bör göras för att få fler att använda hjälm. Det skulle öka säkerheten för väldigt många cyklister och bör därför vara en del i cykelplanen.

Vill du veta mer om Feministiskt initiativs Cykelpolitik så läs: Feministisk initiativs Cykelpolitik”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar