29 juni 2014

Visa mer hänsyn och tacka för den hänsyn du får i trafiken

I en attitydundersökning framtagen av trafikkontoret i Göteborg kartläggs hur trafikanter förhåller sig varandra.

Enkätsvaren visar tydligt att göteborgarna tycker att de själva visar mer hänsyn i trafiken än vad de får tillbaka.

Särskilt tydligt är förhållandet mellan bilister och cyklister. 91 procent av bilisterna tycker att de visar cyklister mycket stor eller ganska stor hänsyn. Bilister å andra sidan upplever att endast 23 procent av cyklisterna visar dem samma respekt.

83 procent av cyklisterna anser att de visar bilister stor eller mycket stor hänsyn. Cyklisterna upplever att 50 procent av bilisterna visar dem mycket stor eller ganska stor hänsyn.

Samtliga trafikanter upplever att de visar mer hänsyn än vad de får tillbaks. Tabellen nedan åskådliggör förhållandena på en skala från 1-5.

Bland kommentarerna i enkätsvaren märks bland annat:

  • Bilisterna uppger att cyklisterna kör för fort och inte tar hänsyn till sina medtrafikanter. De menar också att fotgängare bara går rakt ut i gatan utan att se sig för.
  • Cyklisterna menar å sin sida att de upplever att bilisterna svänger utan att blinka och att man då inte vet vart de är på väg. Cyklisterna anser även att fotgängarna inte följer trafikreglerna.
  • Fotgängarna menar att de upplever att cyklister är hänsynslösa och att bilisterna ofta inte saktar ner vid övergångsställen.

Undersökningen visar även att 79 procent av de intervjuade känner allmän irritation i trafiken.

Du kan försök att minska irritation i trafiken, genom att visa mer hänsyn och tacka för den hänsyn du får i trafiken.

Angela Aylward skriver på sin blogg:

“Som den fleximobilist jag är – ömsom gående, cyklande och bilkörande – så kan jag känna igen mig i samtliga kategorier. Det är mänskligt att vara sitt (i stunden) eget perspektiv närmast. Att variera sina trafikslag kan dock öka förståelsen för den andres perspektiv och jag tänker tex. på hur trevligt det är att som bilist få ett tack när jag saktar ner för en fotgängare eller cyklist på ett övergångsställe/cykelöverfart.

Därför försöker jag att alltid själv tacka när jag går och cyklar. ”Varför tacka, det är väl onödigt?!" har jag fått höra av en medcyklist. Men eftersom jag vet hur glad man kan bli av ett litet tack, så tror jag att mitt tack ökar sannolikheten för bilisten att fortsätta sakta ner för nästa oskyddade trafikant som den möter.

Tacket kan vara en vink, en gilla-tumme, ett leende. Ja, någon liten gest som säger: jag noterar att du bryr dig. Den du möter blir sedd och något mindre frustrerad den dagen, kanske mer trafiksäker också. Jag bagatelliserar inte infrastrukturproblem som också de inverkar negativt på trafikanternas humör. Men inställningen till varandra spelar också roll.”

Jag håller med Angela Aylward. Tacka för den hänsyn du får i trafiken.

Källa: Göteborg stad, Elcyklisten: Gesten som kan rädda din nästa - så irriterade är vi i trafiken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar