28 juni 2014

Olycksscenarier i korsningar mellan cykel o personbil

En studie som If gjort av kollisionsolyckor mellan cyklister och bilister visar att den vanligaste olyckstypen är när cyklisten kommer på cykelbana från höger före vägkorsning eller rondell. Näst vanligaste är cyklist som kommer från vänster på cykelbana – också före korsning. Det är fem gånger vanligare med kollision före korsning än efter korsning.

Flest olyckor blir det när cyklisten kommer på cykelbana från höger före en vägkorsning eller en rondell. Cyklisten, som har väjningsplikt, tror nämligen att bilen saktar ned för att släppa över den – men bilen anpassar bara farten inför korsningen. Detta missförstånd leder till många olyckor. Enligt studien är även svängolyckorna vanligt förekommande, men inte alls lika frekventa som när bil och cykel korsar varandras väg.

- Synfältet är begränsat och vi människor tenderar att leta efter faror. Det gör att cyklister som kommer från sidan, före den ”stora faran” på vägen, inte upptäcks. En ökad medvetenhet hos både bilister och cyklister om denna blinda fläck skulle kunna få ner olyckstalen, säger Iréne Isaksson Hellman.

Cirka 2 000 cyklister skadas allvarligt varje år. Förra året omkom 15 cyklister i trafiken.

Topp fem olyckstyper i korsning med cykelbana

  1. Cykelbana före korsning, cyklist från höger, 33 %
  2. Cykelbana före korsning, cyklist från vänster, 26 %
  3. Bilist svänger höger, cyklist på cykelbana bakifrån, 12 %
  4. Bilist svänger höger, cyklist på cykelbana framifrån, 8 %
  5. Cykelbana efter korsning, cyklist från vänster, 5 %

En studie av 882 olyckor mellan bil och cykel som inträffade mellan 2005 och 2012.

Studien kan läsas här: olycksscenarier i korsningar mellan cykel o personbil.

Källa: what if insurance

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar