30 juni 2014

Nätverket Svenska Cykelstäder

Under den nationella Cykelkonferensen i Malmö, träffades tolv av Sveriges bästa cykelkommuner för att diskutera formen för Svenska Cykelstäder. Ett nytt nätverk där kommuner går samman för att lägga i en högre växel för cykelfrågorna. Kriterierna för att vara med kommer att vara tuffa och ambitionerna är höga. Initiativtagarna bakom nätverket är Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad.

Idén föddes en mingelkväll under Almedalsveckan förra året. Inspirerade av andra nätverk, som Klimatkommunerna och Spårvagnsstäderna, väcktes frågan: Varför finns det inget liknande nätverk för cykelfrågor?

Kommunerna är i slutändan de viktigaste aktörerna när det gäller att öka cyklingen i Sverige. Cykelplanering har gått från att vara en perifer fråga till en strategisk nyckelfråga i planeringen av växande städer. Svenska Cykelstäder är ett initiativ för att lyfta detta arbete till nya nivåer.

Målet är att bli ett kunskapskluster av duktiga politiker och tjänstemän, att öka samarbetet kommunerna emellan samt att tillsammans påverka cykelpolitiken på det nationella planet. Själva nätverket ska kunna initiera och sprida forskning och metoder för hur man bäst ökar cyklingen inom kommunerna.

Man skall samla de bästa städerna i ett nätverk, de som verkligen vill göra något på detta område. De som når upp till kriterierna och som sedan kan kalla sig Svensk Cykelstad kommer att kunna lära av varandra i nätverket och dessutom tjäna som förebild för andra städer och kommuner i Sverige.

Mötet var startskottet för Svenska Cykelstäder, och inbjudna till diskussionen var Umeå, Luleå, Sundsvall, Karlstad, Gävle, Örebro, Uppsala, Stockholm, Linköping, Halmstad, Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Fler kommuner väntar redan vid dörren och responsen från de redan tillfrågade kommunerna är mycket positiv:

Kommentarer från några av deltagarna på mötet:

 

- Svenska städer har länge planerats med bilen i fokus och cykeln på undantag. Det är därför mycket glädjande att Svenska Cykelstäder kan göra gemensam sak för att förbättra cyklisternas villkor i hela Sverige, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

 

-  Vi kommer ha väldigt mycket nytta av varandras erfarenheter och av att stärka varandra framförallt politiskt, där vi faktiskt är eniga över partigränserna, säger Anna Jähnke (M), ordförande i miljönämnden i Helsingborg.

 

-  Vi i Luleå känner oss stolta och hedrade att få ingå i det här nätverket. Jag är övertygad om att nätverket kommer att vara ett mycket bra stöd för oss i vårt ambitiösa arbete med att planera för hållbara transporter. I gengäld hoppas vi kunna vara en inspiration för andra kommuner särskilt när det gäller vintercykling, säger Lenita Ericson (S), ordförande i tekniska nämnden, Luleå kommun.

 

-  Gävle är liksom Luleå i en kraftig tillväxtfas där förtätningsdebatten och diskussioner kring attraktiv stad står högt på dagordningen. Vi arbetar just nu med ett nytt miljöstrategiskt program och är jätteglada över chansen att få vara med i nätverket, säger David Eldrot, projektledare för cykling, Gävle kommun.

 

- Insikten om cykelns avgörande roll i morgondagens hållbara städer har glädjande nog ökat betydligt de senaste åren. Bildandet av nätverket gör att vi kan lära ännu mer av varandra och därmed skynda på arbetet, säger Tove Bergman (MP), ledarmot i kommunstyrelsen i Halmstad.

 

-  Lund har historiskt och kulturellt sett haft ett försprång. En medeltida stadskärna har aldrig riktigt lämpat sig för bilen. Men vi har tuffa klimatmål och vill bli bättre både på att nå de som pendlar in till Lund och på att separera cyklande från gående. Vi ser också att det behövs nya lagar och då krävs mobilisering från oss kommuner, säger Karin Svensson Smith (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun.

Initiativtagarna menar att detta bara är början på en starkare cykelutveckling i Sverige.

Bakom nätverket är:

Klas Elm (Svensk Cykling)
Lars Strömgren (Cykelfrämjandet)
Karolina Skog (Malmö Stad)

Källa: svenskcykling, Klicka här för mer information om Svenska Cykelstäder

1 kommentar:

  1. Ett väldigt positivt initiativ.
    Att lyfta fram positiv exempel och inspirera andra att följa efter är en metod som fungerar. Minns någon hur rökigt det var på restauranger och caféer för mindre än tio år sedan. Våra stadsmiljöer kan också bli så mycket trivsammare bara bilträngsel, bilavgaser och trafikbuller hindras. Framtidens stadskärnor kommer med största sannolikhet att bli bilfria. Gående och cyklande människor kommer att bli prioriterade på bekostnad av bullriga och miljöförstörande bilar.

    SvaraRadera