3 okt. 2013

Skilj på gående och cyklister

Cyklandet har ökat med tio procent i Göteborg det senaste året enligt trafikkontorets mätstationer i stan.

En sak som borde behövas är att separera G från C på GC-banorna.

Fotgängare har sedan urminnes tider gått med fem-sex kilometer i timman om inte ålder eller visdom satt ner hastigheten till något behagligare.

En gång i tiden förflyttade sig cyklister med 15 kilometer i timman.

Men sedan cykling blev en tävlingssport och folk började använda förflyttningen mellan hem, skolor och arbetsplatser som dagliga träningstillfällen har cyklarnas framfart ökat till 20-30-40 kilometer i timman. På slät väg och utför går det fortare.

Det betyder att hastighetsskillnaden mellan gående och cyklande har ökat från10 till cirka 25 km/h och att antalet svordomar, incidenter och olyckor ökat ännu snabbare.

Den enkla slutsatsen är att skilj cyklisterna från gående och cyklisterna skall naturligtvis ha egna körbanor.

Utredaren Kent Johansson slår fast att det krävs mer resurser till infrastrukturåtgärder i åtgärdsplaneringen. Cykeln behöver också bli ett eget trafikslag för att få en annan ställning, både i planering och i trafikmiljön. Cykling bör ”ses som ett eget trafikslag med specifika behov i infrastrukturen”

Jag hör att "Cykeln behöver bli ett eget trafikslag" väldigt ofta, men när skall det ske.
När skall cyklarna skiljas från gående? och när skall bilvägarna få en breddare vägren som man kan cykla på.

Hur kan man fortfarande använda märken som "D6. Påbjuden gång- och cykelbana" som anger gemensam bana för gående och cyklande, så att ingen vet var man skall cykla eller gå. Vilket kan ge upphov till otrygghet och problem för fotgängare och cyklister.

D6. Påbjuden gång- och cykelbana

Cykeln är ett fordon och måste behandlas som ett sådant och bör varken som lagtext eller vid utformningsfrågor blandas ihop med fotgängare.

1 kommentar:

  1. I princip håller jag med, emellertid tycker jag att en del cyklister borde inse att stadstrafik och cykelvägar i stad inte är till för att träna på. Det är bara att inse att dessa vägar bör man hålla igen en aning.

    SvaraRadera