11 mars 2018

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2017/18

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen.

Den 24 januari var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor.

Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU5)

Riksdagen sa nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling. Motionerna handlar bland annat om infrastruktur för ökad cykling, färgsättning av cykelbanor och trafiksäkerhet och trafikregler för cykling.

Här kan du läsa hela betänkandet Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU5 (pdf, 878 kB)

Talarlista

Erik Ottoson (M)

Jimmy Ståhl (SD)

Anders Åkesson (C)

Nina Lundström (L)

Robert Halef (KD)

Johan Andersson (S)

Lorentz Tovatt (MP)

Emma Wallrup (V)

Stina Bergström (MP)

Den 24 januari skede även Votering i Riksdagen och följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

Här kan du se på Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2015/16, Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2016/17 

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar