20 sep. 2013

Cyklandet i Göteborg ökar

I snitt har cyklandet i stan ökat med runt tio procent på ett år, och på de stora lederna, som Götaälvbron, Redbergsvägen och Skeppsbron, är ökningen uppemot 20 procent, säger Karin Björklind, analytiker på trafikkontoret.

Om det är trängselskatten eller motionstrenden eller kanske både och som ligger bakom är oklart, men en sak är säker: cyklandet i Göteborg ökar. Uppemot 100 000 resor som görs varje dag i stan sker per cykel, en ökning med tio procent bara under det senaste året.

– I snitt har cyklandet i stan ökat med runt tio procent på ett år, och på de stora lederna, som Götaälvbron, Redbergsvägen och Skeppsbron, är ökningen uppemot 20 procent, säger Karin Björklind, analytiker på trafikkontoret.

Siffrorna ska dock ganska ungefärliga, eftersom det trots allt finns cyklister på fler ställen än precis där det finns mätstationer uppsatta.

Lättare räkna bilar
– Bilister är lättare att mäta eftersom de i regel bara har tydliga alternativ att köra på in till och inne i stan, medan cyklister tar sig fram lite överallt. Därför har vi lite dålig detaljkunskap om cyklismen inne i bostadsområden, men bättre på tydligt avgränsade cykelvägar längs leder och på broar, säger Karin Björklind, som dessutom vågar dra vissa generella slutsatser efter alla intervjuer med trafikanter som hela tiden görs.

– När vi väger samman all statistik har vi kommit fram till att det rör sig om mellan 75 000 och 100 000 cyklister inne i stan en normal veckodag, säger Karin Björklind.

För Eva Eriksson, som är marknadskoordinator på trafikkontoret, är det glädjande siffror.

Förslag emottages tacksamt
– Staden investerar 50 miljoner kronor varje år för att förbättra för cyklisterna, så det är verkligen roligt att se att satsningarna får den effekt vi har önskat, säger Eva Eriksson, som är angelägen om att få höra cyklisternas åsikter om hur deras färdvägar kan förbättras ytterligare.

– Det är hela tiden en avvägning mellan investeringar i nya cykelvägar och drift och underhåll av de gamla, och därför försöker vi på olika sätt samla in synpunkter på var behoven är som störst.

Under den pågående Trafikantveckan finns det så kallade Cykelhuset utanför Stora Teatern, där man mellan klockan 11 och 18 varje dag kan lämna in sina åsikter i Förslagslådan. En virtuell sådan finns också på nätet “Lätta ditt Cykelhjärta”, och där har trafikkontoret fått in 2 500 förslag de senaste ett och ett halvt åren.

– Där har vi fått in många värdefulla förslag och iakttagelser, ofta om aktuella problem med framkomligheten men också mer strategiska tankar kring cyklisternas förutsättningar i staden.

En synpunkt som har framförts både där och i andra sammanhang, från både cyklister och politiker, är att de populära Styr & Ställ-cyklarna borde finnas på fler ställen på Hisingen, och det är nu också på gång.

– Idag finns runt ettusen cyklar på 58 stationer runt om i stan, och första halvåret i år lånades de hela 140 000 gånger. Det är en ökning med 70 procent jämfört med första halvåret 2012, vilket är fantastiskt roligt. Vi har ett uppdrag att utvidga lånecykelsystemet till andra stadsdelar. Men en utvidgning kräver beslut om hur systemet ska finansieras och en ny upphandling vilket tyvärr medför att vi troligen inte har en utvidgning på plats förrän säsongen 2015, säger Eva Eriksson.

Källa: vartgoteborg.se - Allt fler cyklister på Göteborgs gator

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar