2 apr. 2012

När sopas gruset upp i Göteborg?

8 000 ton grus skall sopas upp innan den 31 maj.

Den 15 mars börjar trafikkontorets enterprenörer att ta upp gruset på 1 250 km gator och 460 km cykelbanor.

 

När sopas gruset upp?

När just din gata blir sopad går tyvärr inte att säga. Även om gatan bredvid är sopad så betyder det inte att vi har glömt din gata. Antagligen kommer vi tillbaka vid ett senare tillfälle.

För sandupptagning är tidskrävande. En sopmaskin har normalt en hastighet på 4-5 km/h, vid sandupptagning går det betydligt långsammare. Och kärlen för det upptagna sanden och gruset måste tömmas ofta.

Tänk också på att du som fastighetsskötare ska sopa trottoaren utanför din fastighet och även ta hand om gruset du sopar upp. Respektera även parkeringsregler så att vi kan sopa upp gruset på gatan.

Gång- och cykelvägar

Upptagningen av grus/stenflis ska vara avklarad innan 30 april.

Centrala Göteborg

Upptagning av grus/stenflis ska vara avklarad innan 30 april.

Huvudvägnätet

Upptagning av grus/stenflis ska vara avklarad innan 31 maj.

Bostadsgator

Upptagningen av grus/stenflis ska vara avklarad före 31 maj.

Diken och vägrenar

Slåtterytan rensas från stenar, grenar, papper och andra främmande föremål. Arbetet ska vara avslutat 15 maj.

Busshållplatser

Upptagning av grus/stenflis ska vara avklarad senast 30 april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar