11 mars 2017

Cykelflödet i Göteborg oförändrat 2016

Under 2016 var cykelflödet i staden oförändrat jämfört med 2015. Medan antalet resor med kollektivtrafik ökade med 6,4 procent och bilresorna ökade med 1,3 procent.

Mellan 2012 och 2013 så förändrades resandet i Göteborg mycket. Antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökade medan antalet resor med bil minskade. Under denna tidsperiod infördes trängselskatten. Efter 2013 har däremot förändringarna i resandet varit små.

I genomsnitt har cykelresorna ökat med 4,7 procent årligen mellan 2011 och 2015. Detta är inte i linje med den genomsnittliga förändring som krävs på 8,2 procent för att nå målet med att tredubblad cykling till 2025.

 

Mellan 2011 och 2035 beräknas det att totala antalet resor i Göteborg skall öka med 27 procent, och de nya resorna detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil.

I ”Cykelprogrammet för en nära storstad” finns följande delmål för cyklandet: Antalet resor med cykel ska tredubblas till 2025 jämfört med 2011.

Ska man nå målen måste resmönstret förändras radikalt!

Med utgångspunkt från 2011 måste resorna till fots öka med cirka 25 procent, resorna med cykel öka med cirka 225 procent och resorna med kollektivtrafik öka med minst 80 procent medan bilresandet måste minska med minst 23 procent.

Detta motsvarar en genomsnittlig förändring per år på +8,2 procent för resor med cykel enligt cykelprogrammet fram till 2025, därefter 0,8 procent per år.

 

Sedan 2011, basåret för trafikstrategin, har cykelflödet ökat med 26 procent till och med 2016. I samband med trängselskattens införande 2013 skedde en kraftig ökning men sedan dess har utvecklingen varit relativt konstant.

 

Vädret påverkar cykelflödet mycket. Jämfört med 2015 var första och fjärde kvartalet 2016 kallare och det ser man i ett lägre flöde. Andra kvartalet 2016 var mer gynnsamt vädermässigt vilket man ser i ett högre flöde.

Källa: http://forlivochrorelse.se/wp-content/uploads/2017/02/TRU-2016.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar