5 maj 2015

Förslag till en nationell cykelstrategi

Regeringen skall ta fram en cykelstrategi. Här är några förslag på frågor som jag tycker att man ta med i cykelstrategin:

Hur skall man få fler att börja cykla.

Svenskar skall cykla mer till arbetsplatsen och skolorna. I vardagen handlar det om att komma snabbt från A till B.

Många svenskar använder bilen som deras första val som transportmedel, men det finns ingen anledning att cykeln inte kan vara en stor del av det dagliga transporter i både korta och långa resor.

Det finns en klar potential att öka användningen av cyklar som ett transportmedel i Svenska städer och stadsnära områden. Flera städer har visat vägen framåt, men många fler kan komma.

Med andra ord kan du göra skillnad lokalt om du vill utveckla cyklingen. De mindre goda städer som vill utvecklas vidare och bli ännu bättre skall få hjälp till det.

Cykeln som det naturliga valet

Cykeln måste utvecklas till att bli det naturliga valet i många fler svenskars vardag. Detta gäller både för korta resor och på lite längre avstånd kan också innebära kombinationer som reser med kollektivtrafik.

Mer cykling innebär mindre trängsel, friskare liv, och är också bra för både miljön och klimatet. Detta gäller även för kombinationen av cykel och kollektivtrafik, vilket kan minska trängseln och resultera i en mer hållbar transportmönster på längre resor.

Konkreta initiativ till mer vardagliga cykel:

 • Trafikverket får i uppdrag att man vid stationer och andra knutpunkter skall skapa fler, säkra och attraktiva parkeringsanläggningar för cyklister.  
 • Trafikverket skall inrättat en arbetsgrupp för att utreda möjligheter att minska antalet cykelstölder på stationerna.
 • SJ skall förbättra möjligheter till samverkan mellan cykling och tåg.
 • Trafikverket stöder super- cykelleder för förbättrad dragkraft i flera städer.
 • Trafikverket skall arbeta med att antalet snabbcykelvägar mellan tätorter skall utökas.
 • Trafikverket skall stöda cykelstäder som syftar till att främja cykling genom helhetslösningar.
 • Trafikverket arbeta med att cyklister vid utvalda korsningar skall kunna sväng höger vid rött ljus, för att göra det lättare för cyklister
 • Trafikverket tacklar riskområden, bland annat med insatser mot högersväng olyckor och säkerhet i järnvägskorsningar.
 •  Trafikverket får i uppdrag att utreda varje cykelolycka och undersöka om cykelmiljön kan förbättras.
 • Trafikverket får i uppdrag att göra en nationell informationskampanj om cykling. Kunskapen om trafikregler, väjningsregler och säkerhet borde spridas för att genom ökad kunskap förebygga olyckor och tillbud.
 • Trafikverket får i uppdrag att skapa tydliga normer för drift och underhåll av hur cykelinfrastrukturen ska skötas.
 • Trafikverket får i uppdrag att skapa utbildningsmaterialet för hur cykeltrafiken ska hanteras i praktiken vid vägarbete. Sedan skall det bli tvingande att genomgå en utbildning för entreprenörer m.fl. som arbetar vid vägarbeten, för att få arbeta vid cykelvägar.
 • Trafikverket har en viktig roll i att bevaka hur cykelstråk underhålls och utvecklas.
 • Cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan i stället för cykelbanan.
 • Kommunerna skall ha en cykelplan.
 • Nollvisionen gäller även för cykeln.

Andra rekommendationer:

 • Förbättrade möjligheter till samverkan mellan cykling och kollektivtrafik.
 • Ökat cykelfokus på arbetsplatserna med nya cykellösningar, pendelcyklar och rörlighetsprogram.
 • Arbeta mot att antalet gång- och cykelvägar skall separeras.
 • Vägskyltning skall vara en självklarhet. Med både definierade avstånd, trafikplatser och ortnamn. Cyklister behöver, precis som bilister, bra och tydlig skyltning som underlättar orienteringen.

Aktiv semester och fritid: cykel bör också användas som ett verktyg för naturupplevelser och fritidsaktiviteter.

Det skall finnas bättre förutsättningar för en aktiv fritidscykling. Därför måste fritidscykling och cykelturism stöds genom förbättringar i infrastruktur, tillgänglighet och nya upplevelser.

Konkreta initiativ till mer cykling i fritiden:

 • Trafikverket skall arbetar med bättre skyltning av de nationella cykelvägarna.
 • Trafikverket inrättat en expertgrupp för att utveckla cykelturismen.

Andra rekommendationer:

 • Fler cykelvägar för god rekreation.
 • Ett bra sammanhängande nät av cykelvägar med god tillgänglighet, även i förhållande till cykelturister.
 • En hemsida där allt om cykelturism i Sverige borde skapas.

Nya och säkra cyklister: Fler barn och ungdomar kommer att cykla i skolan och i fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att hålla sig till i god cykelkultur, så att ännu mer kommer upp på cykeln. Den inte minst för barnen som är de framtida cyklister.

Konkreta initiativ för ökad säkerhet och trygghet för cyklister:

 • Trafikverket stöder utvecklingen av cykelvägar på skolor och i fritidsaktiviteter.
 • Skolverket skall inrättat en arbetsgrupp som jobbar för att trafikkunskapen skall komma tidigt i skolan.
 • Trafikverket skall arbetar för skolcykelstäder med sammanhängande trafiksäkerhetslösningar vid skolor.

Andra rekommendationer:

 • Vidareutveckling av verktyg för bättre cykelkultur

Jag har ingen utarbetad budget, men tycker att det måste komma mycket mer pengar från den statliga budgeten.

 

Min cykelstrategi är inte en färdig cykelstrategi men jag tycker att många säger att fler skall cykla, infrastrukturen skall bli bättre osv. men ingen säger hur.

Jag vill att det skall bli diskussioner om hur det skall ske. Alla kan börja diskutera politiker, cykelexperter, trafikplanerare, cyklister osv.

Lämna gärna kommentarer och förslag på fler frågor som kan vara med i cykelstrategin.

Man kan även titta på 16 av Europas länder som har en cykelstrategi, nu skall även Sverige ta fram en nationell cykelstrategi och hamna på listan national cycling strategies.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar