21 maj 2015

10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland

10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland är en del av regionala infrastrukturplanen för 2010-2021 för Västra Götaland som antogs i juni 2010.

Det byggs 10 mil ny gång- och cykelväg i Västra Götaland. Syftet med projektet är att öka möjligheten att pendla till skolan eller arbetet med cykel och att öka antalet anslutningar till kollektivtrafik.

Trafikverket fick uppdraget att planera och genomföra denna satsning.

Kommunerna fick möjlighet att lämna in ansökningar om gång- och cykelvägar, och 44 av länets 49 kommuner skickade in förslag. Trafikverket valde sedan ut cirka 70 åtgärder att arbeta vidare med tillsammans med kommunerna.

Kostnad: 225 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen svarar för 50 % och kommunerna i Västra Götaland för 50 %.

Projektet drivs av Trafikverkets enhet Investering, men i några delprojekt kommer kommunerna själva att genomföra byggandet.

De har prioriterat sträckor med arbets- och skolpendling och där det finns anslutningar till kollektivtrafik.

Här kan man se hur det går med de olika delprojekt - 10 mil gång- och cykelväg. 

Färdigställda delprojekt - 10 mil gång- och cykelväg

Översiktskarta Västra Götaland, 10 mil gång- och cykelväg 

Källa: trafikverket.se, vgregion.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar