30 aug. 2013

Swebus, I Put My Bike On The Bus

På Swebus bussar blir det nu möjligt att ta med sig cykeln ombord. Cykeln placeras i bagageutrymmet och priset är 99 kronor.

Swebus nya tilläggstjänst innebär att det går att boka tre cyklar per buss, vilket är det som får plats i bagageutrymmet.

En beskrivning av hur cykeln ska emballeras hittas på www.swebus.se/cykel.

I Put My Bike On The Bus - the Music video:

A music video about the challenges -- and rewards -- of putting one's bicycle on the bus.

I Put My Bike On The Bus from Mary Leighton on Youtube

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar