6 juni 2013

Sverige är tredje cykelland i Europa enligt ECFs Cykelbarometer

Europeiska Cyklister Federation (ECF) använder upptakten till nästa veckas Velo-city 2013, till att lansera en ECF Cykelbarometer som ger en flerdimensionell syn på cykling i samtliga 27 EU-länder.

Nederländerna och Danmark var oskiljaktiga i toppen av tabellen efter bedömningen och Sverige kom trea.

Länderna bedömdes på fem olika kriterier: Andelen cykeltransporter, Säkerhet, Cykelturism, Försäljning av cyklar per 1000 invånare och Andelen medlemskap i cykelorganisationer av den totala befolkningen - du kan se hur varje land görs i dessa kategorier nedan.

ECF Cykelbarometerns Projektledare Chloe Mispelon sa att "Det huvudsakliga syftet med att lansera ECF Cykling Barometer är att få folk som talar om internationella jämförelser i cykling. Vi är ständigt frågan vilka länder i Europa är "bäst för cykling". ECF Cykelbarometer är vårt sätt att få en debatt kring fem dimensioner av cykling vi prioriterar.”

Det är trevligt med siffror och att komma trea. Men vi skall ta det för vad det är, ECF gör en cykelbarometer för första gången med osäkra siffror från 27 olika länder. Och det som är med i cykelbarometern är: cykeltransporter, säkerhet, cykelturism, försäljning av cyklar och medlemskap i cykelorganisationer.

Jag tror att Sverige blev trea för att vi är bra på att skaffa fram siffror och cykelstatistik. Men det kanske hänger ihop med att våra politiker börjar att bli mer intresserade av cyklister.

Resultaten är:

Nederländerna och Danmark var oskiljaktiga i toppen av tabellen efter bedömningen och Sverige kom trea.

Andelen cykeltransporter:

Ingen överraskning att Nederländerna och Danmark är i top men att Sverige också är där överraskar mig.

Säkerhet:

Sverige är säkert och Cypern verkar vara ett ställe med dålig säkerhet.

Cykelturism:

Finland och Sverige ligger i top.

Försäljning av cyklar per 1000 invånare:

Det säljs flest cyklar i Slovenien och Danmark.

Andelen medlemskap i cykelorganisationer av den totala befolkningen:

Danmark har tydligen många medlemmar i sina cykelorganisationer.

Siffrorna verkar väldigt osäkra:

ECF Cykelbarometer Projektledare Chloe Mispelon sa att: "Vi är säkra på våra resultat som visar en stark korrelation med andra data och kunskap om cykling men vi uppmanar EU Horisont 2020 forskningsprogram för att fastställa data som uppdateras och underhålls genom.”

Chloe Mispelon sade även att: ”Barometern visar att vi verkligen behöver tillförlitlig statistik om cykling i EU för att göra det möjligt för regeringar och förespråkar att bedöma framstegen på cykling och för att möjliggöra samarbetsförmåga mellan länderna för att förbättra cykla för europeiska medborgare."

Ett resultat av metoden är att om det inte finns några tillgängliga data för ett land i ett visst område så kommer det att vara i botten av rankingen för detta område och dess plats i den totala rankingen kommer att drabbas också. Detta går delvis kan förklara Maltas ynklig totalpoäng på 15 något sätt bakom Cypern trots sin ganska alarmerande betyg för säkerhet - inga data fanns tillgängliga för antingen Malta eller Bulgarien i denna kategori.

De har fått sina siffror från: CARE database, The European cycle route network EuroVelo study, Colibi - Coliped market profile och ECF affiliated groups

Källa: ecf.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar