20 juni 2013

Röda mattan för cyklister i Holland

Cykelvägar i Nederländerna är röd och står verkligen ut. Det klargör där så att man ser skillnad på gångbanor, bilvägar och cykelvägar. Varför gör vi inte så i Sverige också?.

Det är faktiskt ett tjockt lager av mycket smidig röd asfalt. Videon nedan visar hur en holländsk gata med separata röda cykelvägar skapas. Fyra valsmaskiner behövdes för denna gata. Två rulla ut den röda asfalten för de röda cykelbanor och två svarta asfalt för körfält för motortrafik.

Det var inte mycket kvar av den gamla vägen, långt ifrån den höga holländska standarden.

Vägen är nu mycket smidig igen och cykelvägen är mycket tydligt märkt med en oavbruten heldragen vit linje.

Källa: bicycledutch.wordpress.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar