29 feb. 2012

Nya gång- och cykelbanor i Göteborg

Cykel är en betonad del i det Västsvenska infrastrukturpaketet. Inom ramen för det planeras ett antal åtgärder de närmaste två åren:

 • En viktig ambitionen för centrala Göteborg är att skapa ett bättre alternativ för framkomlighet på cykel än vad som finns idag.
 • En ny gång- och cykelbana ska byggas utmed Tuveliden/Skogomevägen där biltrafiken väntas öka väsentligt till följd av trängselskattens in-förande.
 • Ytterligare en cykelbana kommer att byggas i Nya Allén. Den planerade separerade gång/ cykelbanan kommer att byggas på alléns norra sida. I detta projekt kommer det också att ske förbättringar i Nya Alléns/Parkgatans korsningar för cyklister som cyklar i nord-sydlig riktning.
 • På Odinsplatsen/Odinsgatan/Folkungagatan ska nya separerade gång- och cykelbanor byggas.
 • Då förbättringar byggs för busstrafiken på Övre Husargatan/Sprängkullsgatan och Södra Vägen, kommer också standarden på befintliga gång- och cykelbanor på berörda sträckor att förbättras.
 • En separerad gång/cykelbanan kommer att byggas utmed Packhusplatsen/Sankt Eriksgatan mellan Norra Hamngatan och Östra Hamngatan

De banor som byggts under 2011 är:

 • Molinsgatan/Aschebergsgatan/Vasaplatsen där nu en separerad gång- och cykelbana byggts mellan Läraregatan och Parkgatan/Nya Allén.
 • J A Fagerbergs Väg, tidigare riksväg 40 mellan Delsjömotet och kommungränsen till Mölndal. Den planerade fortsättningen på andra sidan stadsgränsen, i Mölndal har kommunen där flyttat fram i tid. Även Härryda kommun har planer på att bygga en gång-cykelbana från Mölnlycke utmed gamla riksväg 40 mot Mölndal och Göteborg. En sådan utbyggnad skulle, om den genomförs, skapa en attraktiv pendlingscykelbana.
 • På Stora Fiskebäcksvägen norra sida mellan Ängkärrsvägen och Traneredsvägen har en separerad gång- och cykelbana byggts.
 • Under året påbörjades byggnationerna av den sista etappen av Tideräkningsgatans gång-och cykelbana mellan Decenniumgatan och Gamlestadsvägen samt en gång- och cykelbana utmed Dag Hammarskjöldsledens östra sida norr om Marconimotet. Dessa två sträckor kommer att öka det övergripande gång- och cykelbanenät med ytterligare två km bana.
 • Under året har uppgradering och förbättring skett av sammanlagt fem kilometer befintliga övergripande gång- och cykelbanor på ömse sidor av Kortedalavägen/Almanacksvägen. Det går nu att cykla dubbelriktat på båda sidor av vägarna. Gående och cyklister har också separerats tydligt med väglinjer och symboler.
 • Det har även under året byggts ett par mindre cykelbaneanslutningar vid Södra Särövägen norr om Kapten Klintons Väg samt vid Holtermansgatan/Engahemsvägen.

Källa:Cykelåret 2011

1 kommentar:

 1. Hej,

  Jag heter Peter Karlsson och är en av deltagarna i Team Rynkeby Stockholm (ett av 17 lag från Sverige och Danmark) som cyklar till Paris i sommar och nu under våren samlar in pengar till Barncancerfonden.
  Alla deltagare har själva bidragit med 15 000 kronor för att alla pengar vi samlar in verkligen ska gå till Barncancerfonden.

  Hjälp oss gärna genom att berätta om oss på din blogg, och länka gärna till vår insamling som finns på: www.barncancerfonden.se/10956

  Länka gärna även till vår Facebook-sida:
  www.facebook.com/TeamRynkebyStockholm2012

  och blogg:
  www.team-rynkeby.se/Blog.aspx?ID=3687

  Läs gärna mer om oss här (pdf)
  http://extranet.team-rynkeby.se/media/files/Team%20Rynkeby%20-%20PR-presentation_14536.pdf

  och på www.team-rynkeby.se

  Kort fakta om Team Rynkeby:
  Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsinitiativ som syftar till att samla in pengar till Barncancerfonden i Sverige och Børnecancerfonden i Danmark. 2011 samlade Team Rynkeby in 13 Mkr i kampen mot barncancer.
  Varje sommar i juli cyklar 600 personer från Danmark och Sverige för att stödja barn med cancer och deras familjer. Under året deltar cyklister i olika team för att samla in sponsorpengar och arrangera olika events. Under året tränar även de olika teamen tillsammans som förberedelse inför cykelloppet till Paris.
  Deltagarna i Team Rynkeby Sverige är motionscyklister, kvinnor och män, i alla åldrar med vitt skilda yrken, utbildningar och bakgrund. Deltagarnas olikheter och deras geografiska spridning i Danmark och Sverige gör det lättare för Team Rynkeby att sprida budskapet om insamlingen för barn med cancer och deras familjer.

  Tack för att du hjälper oss i kampen mot barncancer!

  Hör gärna av dig ifall du har några frågor eller undrar över något annat.

  Med vänliga hälsningar
  Peter Karlsson
  radio-peter@bredband.net

  SvaraRadera