5 dec. 2011

Stomcykelnätet

I Göteborgs stomcykelnät skall man skapa en särskilt god framkomlighet och trafiksäkerhet med anslutningspunkter för bil-buss-spårvagn-tåg. Stomcykelnätet  känns igen genom en enhetlig design och vägvisning.

Stomcykelnät kännetecknas av att det är prioriterat:

 • i korsningspunkter med bilar (när detta är praktiskt möjligt),
 • för underhåll och drift (extra snabbt åtgärdande av fel, högre krav på entreprenörernas kontroll, snabb snöröjning och sopning, asfalt/beläggning mm),
 • för trafiksäkerhetsåtgärder,
 • för åtgärder för ökad trygghet, som belysning.

Stomcykelnät i Göteborg består av följande länkar:

 • Eketrägatan – Centrum
 • Älvsborgbron – Centrum
 • Mölndals kommun gräns – Centrum
 • Partille kommun gräns – Centrum

Halkbekämpning/snöröjning

Trafikkontoret ansvarar för huvudcykelstråken i Göteborg.

Halkbekämpning ska ske när halka uppstått och alltid efter snöröjning. Detta gäller hela dygnet. All halkbekämpning på gång- och cykelnätet ska ske med stenflis.

Åtgärdstiden för snöröjning och halkbekämpning får inte överstiga 12 timmar. Målsättningen ska dessutom vara att så stora delar som möjligt är åtgärdade före morgonrusningen, alltså klockan 07.00.

Källa:Göteborgs Stad/Stomcykelnätet och Göteborgs Stad/Vinterväghållning

1 kommentar:

 1. Trevligt att norra göteborg inte har något stomcykelnät...

  SvaraRadera