17 dec. 2011

Bestämmelser för gång- och cykelbanor

Finns det några bestämmelser som reglerar hur fotgängare och cyklister ska förhålla sig till varandra på gemensam gång- och cykelbana? För mig känns det naturligt att hålla till höger oavsett om jag möter cyklister eller fotgängare och cykla om till vänster.

D6 Påbjuden gång- och cykelbana.
Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.
Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Enligt NTF Konsument så gäller detta:

I trafiklagstiftningen finns ingen bestämmelse om var man ska gå på en gång-, cykel- och mopedbana. Den enda reglering som finns i trafikförordningen är att gående som använder vägrenen eller körbanan om möjligt ska gå längst till vänster i färdriktningen.
Det verkar därför rimligt att man går till vänster i färdriktningen på en gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana).

För cyklister gäller 3 kap 7 § i Trafikförordningen där bl a följande står:

  • "7 § Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet. Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används".
  • "Cyklister skall hålla sig till höger i färdriktningen på en gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana)."
  • "Vid mötet mellan cyklisten och den gående gäller det att passera varann på ett lämpligt och trafiksäkert sätt."

NTF Konsument

Hur skall man lära dom gående att gå till vänster och inte gå i bred på GC-banor?

En GC-bana borde betraktas som en landsväg gående håller till vänster efter kanterna, cyklarna till höger mot mitten. Om de som går på GC-bana håller sig vid vänstra kanten, slipper de att överraskas av omkörande cyklister alldeles intill, och kan ha ögonkontakt med den cykeltrafik som passerar närmast. Detta ökar tryggheten för bägge parter. Lagen hänvisar fotgängare till vänster sida på bilvägar men säger inget om deras placering på GC-banor.

Vad jag märker när jag är ute och cyklar, är att dom gående ofta rör sig över hela GC-banan eller går i bred. Man kanske borde ta med GC-banor i lagen så att det blir säkrare att cykla och gå på GC-banor.

1 kommentar:

  1. Tore Ericsson, Uppsala26 januari 2016 kl. 12:24

    Att gående går över hela GC-banan beror nog på att vänsterregeln för gående är för komplicerad. Det finns flera undantag och bedömningen som gående får man göra själv (hur många man är, hur fort man går eller springer osv). En ren högerregel för alla skulle nog få en större efterlevnad och kan nog då också vara säkrare.NTF eller någon annan myndighet borde undersöka vad som är bäst och ändra rekommendationen därefter.Det finns flera faktorer som talar för en ren högerregel på GC-banor, t.ex högre kapacitet, färre möten, större möjlighet att undvika krock i akutläge vid en reflexhandling, mindre krockenergi då de som kolliderar rör sig åt samma håll. Trafikmängden på GC-banor är idag mycket större än då vänsterregeln för gående infördes för landsvägar, så en ny bedömning av regelns nytta borde verkligen göras.

    SvaraRadera