15 mars 2016

Göteborgs cykelbanor sopas rena

Denna veckan börjar gruset på Göteborgs gator och cykelbanor sopas upp. Trafikkontoret hoppas att alla cykelbanor ska vara sopade innan slutet av april.

Entreprenörerna har fått besked om att börja arbetet och fliset på din cykelbana eller din gata kommer att tas upp när entreprenörerna hinner dit.

Senast 30 april ska all sand och flis på gångbanor och cykelbanor ska vara borta.

Senast 31 maj ska all sand ska vara borta.

Göteborgs stad har ca 480 kilometer cykelbana och ca 980 kilometer gångbanor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar