8 okt. 2015

Det första Informella transportministermötet med cykeln i fokus

Den 7 oktober var det luxemburgska ordförandeskapet i EU värd för det första informella transportministermötet som ägnade sig enbart åt cykeln som ett transportsätt.

De skulle diskuterade hur EU och medlemsstaterna kan uppmuntra och stödja en ökning av cykling för transport av människor och varor.

Det luxemburgska ordförandeskapet betonar effektiviteten i cykling som ett transportsätt, liksom cykling sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar inom Europeiska unionen.

Ministerrådet och EU-kommissionären för transport Violeta Bulc, skulle lyssna på Jan Gehl (arkitekt och författare) och Mikael Colville Andersen.

Anna Johansson står bredvid Melanie Schultz van Haegen från Holland, det ser lovande ut.

Presskonferens efter mötet med François Bausch och Violeta Bulc.

Det informella ministermötet kom ut med - Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode.

Deltagarna fick även prova olika typer av cyklar och efter mötet cyklade de en cykeltur till officiell middag i den historiska stadskärnan i Luxemburg.

Källa:eu2015lu.eu, eu2015lu.eu - galerie-video

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar