15 sep. 2015

Regeringsförklaringen nämner cykla

I regeringsförklaringen så dyker “cykla” upp, så här står det bl.a.

Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta.

Förutsättningarna för miljöbilar förbättras. Nytt stöd införs för elbussar. Investeringar i laddinfrastruktur och biogas möjliggörs. Supermiljöbilspremien stärks. Miljöskatternas styrande effekt ökar. Ny kollektivtrafik möjliggörs med stadsmiljöavtalen. Satsningar görs för att fler ska cykla.

Energiomställningen fortsätter och ett klimatsmart boende stimuleras. Det blocköverskridande samarbetet i Energikommissionen är avgörande för att skapa en långsiktig energipolitik.

Jag tror att det är första gången som cykla nämns i regeringsförklaringen.

Jag hoppas att det innebär att det blir mer satsningar på cykling, men det får vi kanske se nästa vecka när budgeten presenteras.

Jag hoppas även på en bra nationell cykelstrategi som riksdagen krävt av regeringen, när den kommer vet vi inte.

Arbetet med den nationell cykelstrategin pågår och den 3 sep så var det en interpellationsdebatt med Anna Johansson (S) och Jessica Rosencrantz (M). Där nämnde Anna Johansson att ”Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma i frågor rörande främjande av cykling och hur regeringen avser att arbeta vidare med att ta fram en nationell cykelstrategi.”

Där sa även Anna Johansson att det finns en hel del intresseorganisationer som tycker att cykling är väldigt viktigt. Regeringen vill bjuda in dem under arbetet och framtagandet av strategin.

Anna Johansson sa också att det är viktigt att vi samverkar med andra eftersom cykelfrågan i första hand inte är ett statligt ansvar, utan det är framför allt regioner och kommuner som vet var cykelstråk är lämpliga och har bäst möjlighet att prioritera de lokala trafiklösningarna. Därför behöver vi vara i nära samarbete med SKL och Sveriges kommuner om vilka åtgärder som behövs och eventuellt ha gemensamma riktlinjer eller målsättningar för cyklingen.

Hon sa även att det skulle vara bra med ett brett politiskt stöd i riksdagen, så hon vill få förslag från de andra partierna.  

 

Källa: Regeringsförklaringen den 15 september 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar