17 jan. 2014

Rekord för cyklandet i Göteborg

Cyklandet i Göteborg ökade med 22 procent under 2013. En positiv men mycket överraskande siffra. Året innan ökade cyklingen med bara två procent. ”Ja, det är hiskeliga siffror!”.

Att hösten 2013 var ovanligt varm är säkert en viktig förklaring, liksom att lånecyklarna Styr & Ställ har byggts ut och blir allt mer kända bland göteborgare och turister. Men det räcker knappast som förklaring.

Första kvartalet såg vi ingen större ökning, utan det har skett successivt under året. Framför allt efter sommaren har det ökat mycket jämfört med förra året.

Siffrorna kommer från trafikkontorets fasta stationer som mäter cyklandet i staden. Vid åtta av de 18 stationerna finns data för hela 2012 och 2013 och samtliga åtta visar en ökning av antalet passerande cyklister.

Mest har cyklandet ökat på Redbergsvägen, 33 procent och på Älvsborgsbron med 28 procent.

Antal cyklister på Redbergsvägen har ökat från 1.500 till 2.000 per dygn och på Göta älvbron har det ökat från 2.100 till 2.500.

Källa: Vårt Göteborg.se , Göteborg Stad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar