24 jan. 2014

Cykelbanan vid Gulhedsgatan är upprustad

Bredare cykelbana och bredare gångbana - dessutom är de mer skilda åt än förut.

Upprustningen och förbättringen av gång-och cykelbanan utmed Guldhedsgatans sydöstra sida mellan Wavrinkys Plats och Ehrenströmsgatan (Sahlgrenska sjuhuset) är klar. Detta innebär en tydligare uppdelning med separata gång- och cykelbanor samt bredare på gång- och cykelbanor på huvuddelen av sträckan.

Källa: Göteborg Stad - Cykelbanan vid Gulhedsgatan är upprustad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar