15 sep. 2012

Den Europeiska Trafikantveckan

Huvudtemat för Trafikantveckan 2012 är ”Hållbar stadsplanering” och årets slogan är ”På väg åt rätt håll”.

header_bg_v2

Den Europeiska Trafikantveckan eller European Mobility Week är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Men det är också en uppmuntran till de europeiska städerna att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik och investera i infrastruktur för att på olika sätt underlätta för invånarna att använda använda de här färdsätten.

pfeilzrryb959604bz0h65y4hiyltnz

Den 22 september genomförs dessutom EU-kampanjen ”I stan utan min bil”. En bilfri dag där alla invånare uppmanas att låta bilen stå och istället välja andra transportalternativ.

Göteborg har redan startat med På egna ben som innebär att eleverna samlar poäng genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från skolan från 10 september till 12 oktober 2012

Här kan Göteborgs cyklister lämna dina synpunkter på Gustaf Adolfs Torg i "Cykelhuset" eller på forslagsladan.nu/ fram till 22 september. Titta här!

I Göteborg avslutas den på Den Europeiska Trafikantveckan på lördagen den 22:e med cykeldemonstration och streetsmart festivalen

Är din kommun med i Trafikantveckan? Titta här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar