11 jan. 2012

Forskningsakademier stöder cykelinvesteringar

Mer än fyrtio av världens ledande medicinska vetenskapsakademier har i ett gemensamt uttalande gett sitt stöd för att tackla klimatutsläpp genom att göra städer mer cykelvänliga.

Bland de undertecknade akademierna finns även svenska Kungliga Vetenskapsakademin. Uttalandet görs bl.a. för att balansera den bild som ofta finns hos t.ex. politiska ledare om att klimatåtgärder är ekonomiskt och socialt kostsamma.

Utlåtandet bygger bl.a. på en serie forskningsartiklar publicerade i den välrenommerade The Lancet. Forskningsresultat av bl.a. Woodcock m. fl. om hur åtgärder för att göra London och Delhi cykelvänligare skulle innebära betydande hälsovinster och ett friskare liv för fler.

Källa:Statement on the health co-benefits of policies to tackle climate change

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar