19 jan. 2012

Är cykling CO2-fritt?

Mellan 1990 och 2007 minskade växthusgasutsläppen med 15% i EU – men utsläppen från transportsektorn ökade med 36%! EUs mål om minskade utsläpp till 2050 till under 1990 års nivå innebär att transportsektorn måste minska utsläppen med 60%! Skulle vi få upp andelen resor i EU till den vi har i Danmark skulle upp till en fjärdedel av den uppgiften vara avklarad.

Hur mycket koldioxid släpper man ut som cyklist då? Till att börja med har vi själva cykeln. Den ska tillverkas och underhållas. Det motsvarar 5 gram CO2/km.
Och sen har vi själva bränslet – och det är då det börjar krångla till sig. Det är skillnad om man äter kött eller potatis. Skillnaden är cirka 62 gånger när det gäller koldioxid/kalori. Så man måste göra vissa antaganden. Vi får utgå från att cyklister äter ungefär som snittet för EU-medborgaren. Vi får också anta att vår cyklist väger 70 kg för då kan man räkna ut att en cyklist bränner 175 kilokalorier mer per timme än en bilförare (i passiv transport bränner du endast 1,5 kilokalorier per kg kroppsvikt varje timme!). Så summan utsläpp pga bränslet för cyklister blir 16 gram CO2/km.
Summa utsläpp vi cyklister gör oss skyldiga är alltså 21 gram CO2/km!

Hur är det med bilarna då? Tja 5,5 ton koldioxid per ton bil, vilket ger 6,6 ton i snitt. Men bilar rullar också ganska långt, så utsläppet för produktionen av själva bilen blir 42 gram CO2/km.
När det sedan gäller utsläppen vid driften av bilen, bränna drivmedel alltså, blir det också ganska komplicerat med många antagande – vilken typ av bil, vilken typ av drivmedel, vilken typ av körning (stad eller motorväg) etc. Men om man gör en snitt av biltyper och trafik så blir utsläppen av just koldioxid 229 gram CO2/km.
Summa utsläpp vi som bilister gör oss skyldiga till är allstå 271 gram CO2/km.
(Och då har vi inte börjat prata om SO2, PM10 och NOX än….)

Så hur långt kan man transportera sig varje år om man ska hålla sig inom målet för koldioxidutsläpp inom EU?
2 170 km i bil,
5 822 km i buss, eller
28 000 km på cykel.

Källa: www.cykelsmart.se - Klas Elm, Ordförande Svensk Cykling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar